ISSN 2228-1975
Search

Algkristluse alane teaduskonverents Usuteaduse Instituudis

19. oktoobril 2012 kell 10.00 toimub EELK Usuteaduse Instituudis Tallinnas Randar Tasmuthi Eesti Teadusfondi grandi raames korraldatav konverents „Algkristlike gruppide enesemõistmine ja inimesepilt monoteismi ja polüteismi vahelises pinges“. Konverents on avatud kõikidele algkristlusega seotud küsimuste huvilistele nii õppeasutustest, kogudustest, allasutustest kui kõikjalt mujalt.

Konverentsi teemad ja mõned küsimuseasetused on järgmised: Mida teame varajaste kristlike gruppide kujunemise ajal nende enesemõistmisest, inimesepildist, jumalasuhte ja ühiskondlike suhete vahekorrast? Küsimusi arutatakse nii ettekannetes kui ka paneeldiskussioonis.

Ettekandeid peavad:

Urmas Nõmmik, „Vaga ja vaene: katse portreteerida tundmatuid?“

Jaan Lahe, Ergo Naab, „Keisrikultus Rooma riigis Juliuste-Claudiuste ja 1. Flaviuste dünastia valitsusajal ning selle võimalikud kajastused Uues Testamendis“

Randar Tasmuth, „Inimese varjatud „mina“ Paulusel: kas üksnes isiklik asi?“

Elo Süld, „Muhammadi ja Pauluse enesemõistmine seoses arusaamaga ilmutusest“.

Täpsemat kava vt siit.

Soovitatud:

English