ISSN 2228-1975
Search

Põhja-Euroopa vanatestamentlased Oxfordis: järgmine konverents tuleb Tartus

17.–20. septembril toimus Suurbritannias Oxfordis OTSEM võrgustiku aastakonverents, millel otsustati, et järgmine kohtumine leiab aset Tartu Ülikoolis 13.–16. septembril 2013.

OTSEM (Old Testament Studies: Epistemologies and Methods) võrgustik ühendab peaaegu kõiki Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi usuteaduskondi, milles on võimalik omandada doktorikraad, spetsialiseerudes sealjuures just Vana Testamendile. Lisaks kuuluvad võrgustikku usuteaduskonnad Oxfordi, Göttingeni ja värskelt Hamburgi ülikoolidest. Eelmisest aastast alates on liikmeks ka Tartu Ülikooli usuteaduskond.

Oxford, foto: Urmas Nõmmik

Võrgustik on ellu kutsutud vanatestamentlaste akadeemilise järelkasvu arendamiseks ja treenimiseks. Aastakonverentside unikaalne formaat näeb ette, et doktorandid (lisaks mõned järeldoktorid) koostavad mitu nädalat enne üritust kirjalikud tööd, mis on nähtavad kõigile ning millistele on määratud ka retsensendid. Doktorandid annavad igaüks oma tunniajasel sessioonil oma tööst ülevaate, seejärel arutatakse koos retsensendiga selle sisulisi küsimusi ja peetakse üldarutelu. Seega on doktorantidel võimalus teese rahvusvahelise publiku ees ette kanda ning hulgalt professoritelt ja kolleegidelt maailmatasemel tagasisidet saada.

OTSEM aitab seega tihendada sidemeid põhjamaade vanatestamentlaste vahel, anda doktorantidele julgustavat ja parimat tagasisidet ning hoolitseda Vana Testamendi teaduse taseme üldise tõusu eest. Lisada võib vaid, et võrgustiku ja konverentside töökorraldus on vaba ja silmatorkavalt demokraatlik. Oxfordis oli üle 50 osaleja, neist umbes 30 olid doktorandid. Tartu Ülikoolist osales järeldoktori projektiga Urmas Nõmmik.

Tartu Ülikooli usuteaduskonna jaoks on OTSEM kohtumine juba teine piibliteadustega seotud rahvusvaheline suurema mõõduga konverents. 2010. aastal võõrustati Society of Biblical Literature rahvusvahelist konverentsi, millel osales 500 piibliteadlast ja -huvilist üle kogu maailma. Tartu Ülikooli usuteaduskonnal ei ole mitte ainult mäletada suurepäraseid piibliteadlasi (Wilhelm Volck, Alexander von Bulmerincq, Uku Masing, Arthur Võõbus jt), vaid tuleb tunnistada ka rahvusvahelise huvi kasvu praeguste tegemiste vastu.

Piibliteaduste taastumisele Tartus pärast usuteaduskonna taasavamist andis suurepärase hoo esimene dekaan, käesoleval aastal 70-aastaseks saav Kalle Kasemaa. Viimase kahekümne aasta jooksul on kaitstud seitse doktoriväitekirja, mis kas otseselt või kaudselt puudutavad ka piibliteadusi. Praegu töötavad teaduskonnas Vana ja Uue Testamendi alal kolm dotsenti ja üks lektor-teadur, doktorantuuris on lisaks kuus piibliteadustega seotud üliõpilast. Tartu Ülikooli piibliteaduste omapärana saab kindlasti nimetada tihedat sidet Vana Lähis-Ida teadlastega, üldise usundiloo uurimise ning patristikaga.

Soovitatud:

English