ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu uuendab arusaama misjonist

28. augustist kuni 5. septembrini toimus Kreekas Kirikute Maailmanõukogu (KMN) kesknõukogu koosolek, kus muuhulgas oli kõne all misjoni teema.

Alates 2006. aastal Porto Alegros toimunud assambleest on KMN-i misjoni ja evangelisatsiooni komisjon tegelenud uue misjonidokumendi väljatöötamisega. Kehtiv dokument „Misjon ja evangelisatsioon – oikumeeniline seletus“ pärineb 30 aasta tagusest ajast ning on vastu võetud 1982. aastal. Uuendatud dokumendi tutvustamine on planeeritud 2013. aastal Lõuna-Koreas Busanis toimuvale assambleele. Dokument kannab nimetust „Üheskoos elu nimel: misjon ja evangelisatsioon muutuval maastikul“ (Together towards life: mission and evangelism in changing landscapes). Dokumendis käsitletakse erinevate konfessioonide arusaamu misjonist. Lähtekohaks on kehtiv dokument, kuid arvestatakse ühiskonnas toimunud globaalsete muutustega.

Dokument Kirikute maailmanõukogu kodulehel

Allikas: www.kotimaa24.fi

 

Soovitatud:

English