ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu kutsub üles dialoogile ja palvetele rahu pärast Süürias

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) keskkomitee kutsub üles koheselt lõpetama igasugune vägivald Süürias. 4. septembril tehtud avalduses kutsub ta kõiki osapooli üles asuma üksteisega dialoogi ajaloolise Süüria ühtsuse ja pluralistliku koosluse päästmiseks.

Avaldus viitab sellele, et „kristlaste kohalolu Lähis-Idas kujutab endast ühiskonna sotsiaalse ja kultuurilise struktuuri konstitutiivset elementi“ ning et Süüria kristlastel on „ajalooline roll tulevase, vastastikusel respektil ja eluteenival dialoogil rajaneva ühiskonna ülesehitamisel“. Süüria ühiskonnast moodustavad kristlased umbes kümme protsenti.

Avaldus lõppeb kinnitusega, et KMN palvetab rahu ja õigluse pärast Süürias ja kõikides Lähis-Ida riikides. Keskkomitee kutsub ühtlasi rahvusvahelist üldsust üles „respekteerima Süüria rahva suutlikkust ja vastutust leida ise kriisi jaoks lahendusi ning mitte võtma ette militaarseid interventsioone väljastpoolt“.

Avaldust on võimalik lugeda siit.

Allias: oikoumene.org

 

Soovitatud:

English