ISSN 2228-1975
Search

EKOE avaldus kristlaste olukorra kohta Lähis-Idas

 

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) 7. täiskogu, mis toimus 20.-26. septembrini Firenzes, võttis vastu deklaratsiooni kristlaste olukorra kohta Lähis-Idas. Deklaratsiooni üheks ajendiks oli Lähis-Ida Evangeelsete Kirikute Osaduskonna* peasekretäri Rosangela Jarjouri kõne, mille ta pidas 106 Euroopa evangeelse kiriku delegaadile. Vastavalt tema sõnadele pole kristlaste olukord Lähis-Idas „olnud kunagi halvem kui praegu“ ning nende edasine eluspüsimine selles piirkonnas on ohus. Ta kutsus oma kõnes Lääne kirikuid üles „tõstma prohvetlikult oma häält ja mitte lihtsalt järgima endi valitsuste võetud suunda.“

 

EKOE täiskogu avaldus kristlaste olukorra kohta Lähis-Idas

„Kristlus on vabadus“ – Philip Melanchthoni formuleering aastast 1521 on saanud evangeelsete kirikute motoks. Vabaduse eest võitlevad inimesed ükskõik millisest maailma nurgast võivad kindlalt loota evangeelsete kirikute poolehoiule ja toetusele. Seetõttu tervitasid paljud protestantlikud kristlased Euroopas Lähis-Ida mitmetel maadel aset leidnud „Araabia kevadet“, kuna nad tajusid selles liikumises inimeste õigustatud vabadusiha avaldumist. Kuid viimastel kuudel oleme meie, Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas esindajad, üha enam mures teadete pärast, mida oleme saanud paljudelt enda partneritelt Lähis-Ida maades.

Euroopa evangeelsed kirikud on mitmel moel seotud Lähis-Ida kirikute ja kristlastega.

EKOE-l on intensiivsed sõprussuhted „Lähis-Ida Evangeelsete Kirikute Osaduskonnaga“, mis ühendab ühtekokku 17 selle piirkonna protestantlikku kirikut.

EKOE partnerkirikud on Lähis-Ida kirikute ja kristlastega seotud partnerluse, diakooniliste projektide ja isiklike suhete kaudu.

EKOE esindajatena näeme, et Lähis-Ida kristlased jagavad oma teiseusuliste kaaskodanike soovi olla vaba ja nende püüdlusi, mis on suunatud vabadusele. Kuid nüüd on kristlased mures neis riikides toimuvate õiguslike, seadusandlike ja poliitiliste arengute pärast, mis paistavad ohustavat nende osalemist ühiskonnas ja usuvabadust.

Iseäranis sügavalt on Süüria kristlased mures põhiliste inimõiguste ja turvalisuse ohustatuse pärast praeguses kodusõjas. Lisaks sellele tunnevad nad hirmu religioosse ja kultuurilise mitmekesisuse järjest suureneva kaotsimineku ees Süürias ning selle ees, et nende ühiskonnas läheb kaotsi kõigi rühmituste kaasamise põhimõte.

EKOE liikmetena oleme sügavalt mures, kuna sageli on meie valitsuste poliitikas raske märgata hoolimist meie kristlike õdede ja vendade saatusest, nende usuvabadusest ning religioosse ja kultuurilise mitmekesisuse säilimisest Süürias.

Me palume Euroopa valitsustel seista senisest tugevamini selle eest, et Lähis-Ida maadel oleks tagatud kristlaste ja kirikute, ent ka teiste religioossete vähemuste õigused, täielik osalus ühiskonnas ning täielik usuvabadus.

Me palume oma partnerkirikutel ja kõigil kristlastel Euroopas teavitada avalikkust kristlaste väga raskest olukorrast Süürias ja mujal Lähis-Idas, et anda olukorrast täielikum pilt kui see, mis on praegu meediast kättesaadav.

Me palume oma liikmeskirikutel ja kõigil Euroopa kristlastel toetada täielikult Lähis-Ida kristlasi, nagu ka kõiki teisi, kes kannatavad seal vägivalla, juriidilise ebakindluse ning vabaduse piiramise all.

Iseäranis palume oma liikmeskirikute liikmetel ja kõigi Euroopa kristlastel palvetada oma kristlastest vendade ja õdede ning kõigi inimeste eest Lähis-Idas ja paluda Jumalat aidata neid nende kannatustes ja võitluses oma vabaduse eest.

 

* Lähis-Ida Evangeelsete Kirikute Osaduskond ühendab 17 luterlikku, reformeeritud ja anglikaani kirikut, kuhu kuuluvad kokku ca 2 miljonit kristlast.

 

Allikas: epnn

 

Soovitatud:

English