ISSN 2228-1975
Search

Teade: võimalused õppida teoloogiat

Eesti teoloogilise hariduse ja uurimistöö keskuses, meie rahvusülikooli usuteaduskonnas Tartus, on tänavune vastuvõtt tavalisse igapäevasesse õppesse juba toimunud, seda nii usuteaduse bakalaureuseõppekavale kui usuteaduse- ja religiooniantropoloogia magistriõppekavadele. Samuti on toimunud vastuvõtt kõrgeimal tasemel, s.t doktoriõppekavadele usuteaduse ja religiooniantropoloogia erialal. Siiski on nii ülikoolis kui rakenduslikes erakõrgkoolides võimalik huvilistel lähiajal esitada sisseastumisavaldusi ning sooritada vastuvõtueksameid, et alustada teoloogiaõpinguid juba sel sügisel. Alljärgnev annab võimalustest ülevaate.

 

TARTU ÜLIKOOLI USUTEADUSKOND

Vastuvõtt toimub avatud ülikooli õppevormis:

usuteaduse bakalaureuseõppekavale (vt õppekava)

religiooniantropoloogia magistriõppekavale (vt õppekava).

Avalduste esitamine SAISis ja dokumentide esitamine isiklikult ülikooli peahoones toimub 6.–17. augustil.

Usuteaduse bakalaureuseõppe nominaalne õppeaeg on 3 aastat. Planeeritud õppeaeg õppekava läbimiseks on 4 aastat (45 EAP õppeaastas). Õpingud toimuvad nii auditoorselt kui ka iseseisva tööna. Auditoorne õppetöö toimub üks kord kuus kahel päeval (reedel ja laupäeval). Õpingud lõpevad bakalaureusetöö kaitsmisega.

Sisseastumiseksam toimub 24.08.2012 kell 13.15. Vt lähemalt siit.

Religiooniantropoloogia magistriõppe nominaalne õppeaeg on 2 aastat. Planeeritud õppeaeg õppekava läbimiseks on 2,5 aastat. Õpingud toimuvad nii auditoorselt kui ka iseseisvalt õppematerjalidega. Auditoorne õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis üks kord kuus kahel päeval (reedel ja laupäeval). Õpingud lõpevad magistritöö kaitsmisega

Sisseastumiseksam toimub 24.08.2012 kell 13.15. Vt lähemalt siit.

 

EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU USUTEADUSE INSTITUUT TALLINNAS

on kuulutanud välja lisavastuvõtu järgmistele erialadele:

usuteadus – rakenduskõrgharidusõpe, 3 aastat (vt õppekava)

usuteadus – magistriõpe, 2 aastat, spetsialiseerumise võimalusega religioonipedagoogikale ja diakooniale (vt õppekava)

kristlik kultuurilugu – magistriõpe, 2 aastat (vt õppekava).

Sisseastumisdokumente oodatakse magistriõppesse ja rakenduskõrgharidus- õppesse 13.–21. augustil, sisseastumiskatsed toimuvad 23.–24. augustil.

Õpe toimub sessioonõppena, mille sessioonid on sõltuvalt õppekavast 3–4-päevased keskmise sagedusega 1 sessioon kuus.

Instituudi kirikumuusika osakond on kuulutanud välja vastuvõtu Kirikumuusika eelkursusele – õppeaeg 1 aasta ning Kirikumuusika D-kursusele – õppeaeg 2 aastat. Sisseastumisdokumente saab esitada 21.–27. augustil ja sisseastumiskatsed toimuvad 28. augustil.

Täpsema info leiab siit.

 

TARTU TEOLOOGIA AKADEEMIA

ootab üliõpilaskandidaate vastuvõtukatsetele usuteaduse rakenduskõrg- haridusõppesse  hingehoiu erialale (vt õppekava).

Õppetöö kestab 3 aastat sessioonõppe vormis ja toimub koostöös EELK Usuteaduse Instituudiga välja töötatud uuel õppekaval. Tartu Teoloogia Akadeemia liitub 1. juulil 2013 EELK Usuteaduse Instituudiga ning jätkab ka seejärel Tartus hingehoidjate koolitamist, kuid liitumisega avarduvad kindlasti üliõpilaste õppimisvõimalused.

Dokumentide vastuvõtt 17. augustini. Sisseastumiskatsed, milleks on essee ja vestlus, toimuvad 21. ja 22. augustil. Lisainfo kodulehelt www.teoloogia.ee.

 

EESTI METODISTI KIRIKU TEOLOOGILINE SEMINAR TALLINNAS

Võimalik on läbida aastane praktilise teoloogia põhikursus (vt õppekava). Seejärel on võimalik jätkata rakendusliku teoloogilise kõrghariduse õppekaval (vt õppekava). Rakendusliku kõrghariduse diplomiks on vaja koguda õppekavas näidatud 240 EAP (Euroopa ainesüsteemi punkti).

Päevases õppes on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus 4 aastaga. Õppetöö toimub 12 õppenädalat semestris. Tavaliselt teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti ning reedel on valikained. Ka moodulõppes on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus 4 aastaga. Moodulõppes on õppetöö kord kuus neljapäeval, reedel ja laupäeval ning suur rõhk on iseseisval tööl. Lisaks on välisüliõpilastele uus võimalus kaugõppe näol.

Sisseastumisavaldusi saab esitada kuni 15. augustini. Vt lähemalt sisseastujale siit.

 

EESTI EVANGEELIUMI KRISTLASTE JA BAPTISTIDE KOGUDUSTE LIIDU KÕRGEM USUTEADUSLIK SEMINAR

Võimalik on omandada rakenduslik kõrgharidus usuteaduses (vt õppekava).

Õppetöö toimub sessioonõppe vormis, auditoorne õppetöö septembrist juunini iga kuu 3. nädalal, kolmapäevast laupäevani. Õppekava nominaalne kestvus on 3 aastat, osakoormusega õppes 4 aastat.

Dokumentide esitamise tähtaeg 21. august.
Vastuvõtuvestlus ja Piibli tundmise test 25. augustil kell 11.00.

Lähem info sisseastujale siit.

Soovitatud:

English