ISSN 2228-1975
Search

Piiskop Hein võttis taas sõna usuvabaduse kaitseks

Piiskop Martin Hein (foto: medio.tv/Simmen)

Oma hiljutises tervituskirjas püha kuu ramadaani lõppemise puhul võttis Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku piiskop dr Martin Hein sõna Kölni maakohtu otsuse vastu ümberlõikamise keelustamise kohta. Kirjutis oli suunatud Hessenis aset leidva „Dialoogi päeva“* moslemitest osalejatele. Piiskop toonitas, et selle iga-aaastase kohtumise pinnal on kahel evangeelsel maakirikul ja islami ühendustel õnnestunud lähtuvalt omaenda usust selgitada ühist vastutust kooselu suhtes.

Hein ütles, et arvestades Saksamaal kehtivat usuvabadust on Kölni maakohtu otsus põhjustanud õigusalase ebakindluse, millesarnast ei ole olnud kuni tänaseni. „Kuigi kristlased ei praktiseeri ümberlõikamist, peaksime me nüüd siiski nende eest välja astuma, kelle usuvabadust piiratakse“, ütles Hein ja nõudis, et maakohtu otsus uuesti üle vaadataks.

Hein pidas ka tervitatavaks, et Hessenimaa koolides, kus õpib palju moslemeid, oleks võimalik õppida eraldi ainena islami usuõpetust. Piiskop Hein väljendas ka lootust, et igast religioossest pühast lähtuv lepitus viiks rahuni, mida ta soovib eriti mõeldes inimestele Süürias.

Kurhessen-Waldecki Evangeelne Kirik on EELK ametlik partnerkirik. Piiskop Martin Hein on korduvalt külastanud ka Eestit.

Allikas: Evangelische Pressestelle der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck

* „Dialoogi päev“ on iga-aastane kohtumine Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku, Hessen-Nassau Evangeelse Kiriku ning Hesseni Liidumaa islami ühenduste vahel. Sel aastal kohtuti seitsmendat korda. Aastal 2011 võeti vastu ühine avaldus religiooniühenduste enesemõistmise kohta sekulaarses ühiskonnas. Avalduse põhipunktideks oli maailmavaateliselt neutraalse demokraatliku õigusriigi jaatamine, igasuguse religioosse ja poliitilise fundamentalismi tagasilükkamine ning religioonivabaduse eest seismine.

Soovitatud:

English