ISSN 2228-1975
Search

Moldova lubab usklikel keelduda biomeetrilistest passidest

Moldova Vabariigi parlament võttis 13. juulil vastu seadusemuudatuse, mis lubab kodanikel keelduda elektroonilise andmekandjaga isikuttõendavatest dokumentidest ning biomeetrilistest passidest.

Sellele eelnes õigeusklike organiseeritud telklinnaku püstitamine Chişinău kesklinna kaheks nädalaks. Laulude ja palvete saatel demonstreeriti triipkoodide ja biomeetriliste passide kui „saatana pitseri“ vastu.

Rahvusliku julgeoleku ja avaliku korra komisjoni juhataja Aleksander Stojanoglo selgitas, et ametkonnad väljastavad „sellele isikute rühmale erilise isikuttõendava dokumendi või ajutiselt kehtiva dokumendi ilma elektroonilise andmekandjata; samuti ei kanta neid isikuid riiklikusse elektroonilisse registrisse“. Küll ei olevat võimalik antud isikutele väljastada passe välismaareiside või viisa taotlemise tarvis.

Praeguseks pole ligikaudu 260 000 moldavlasel ehk ca 8 %-l elanikkonnast uusi passe; nad kasutavad jätkuvalt kas enda vanu nõukogudeaegseid passe või ajutiselt kehtivaid dokumente, mis ei ole kantud isikuteregistri elektroonilisse andmepanka.

Allikas: interfax-religion.ru

 

Soovitatud:

English