ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu peasekretär: „Iga inimelu loeb!“

Allikas: lutheranworld.org

Luterlik Maailmaliit (LML) tunnustas humanitaarabi andjaid kõikjal maailmas, väljendades samas muret vähenevate võimaluste üle seda tööd teha. ÜRO ülemaailmse humanitaarpäeva puhul avaldatud pöördumises kirjeldab LML  peasekretär pastor Martin Junge luterliku osaduskonna aastakümnetepikkust panust liikmeskirikute „usu väljendusena ja seega olemusliku osana nende missioonist“.

Kirikud on sageli esimesed, kes leiavad kohapeal kontakti puudustkannatajatega, tihti elavad ja toimivad kirikud ise „inimeste keskel, kes elavad vaesuses“, ning „satuvad vaeste ja tõrjutute eest seistes ka ise tõrjutute rolli“.

Junge kiitis „LML liikmeskirikute ja nende diakooniaorganisatsioonide väsimatut panust, kes töötavad ühiselt LML maailmateenistuse osakonna kaudu maailmas“, selleks et aidata inimesi, kes kannatavad ikalduste, vägivalla ja näljahäda tõttu.

Junge sõnul saavad selle töö tulemusel maailmas abi 1,5 miljonit põgenikku ja sisepagulast, sõltumata nende päritolust, soost, usutunnistusest, rahvusest või poliitilistest veendumustest. „Seega toetab igat põgenikku ja pagulast 47 luterlast.“  Ta tunnustas LML maailmateenistuse 5000 kaastöölist, kes töötavad sageli väga rasketes tingimustes ja seisavad silmitsi mitmesuguste ohtudega, et abivajajaid toetada.

Peasekretär esitas üleskutse tegeleda nende ohtudega, mis humanitaarabi osutamist takistavad. „Konfliktipiirkondades eiratakse või rikutakse teadlikult rahvusvahelist humanitaarõigust,“ sõnas ta ja viitas sellele, et tsiviilelanikke kasutatakse inimkilpidena ja lapsi sõduritena, samuti rakendatakse sõjalise strateegiana seksuaalset vägivalda.

Järjest sagedamini satuvad Junge sõnul konfliktipiirkondades rünnaku alla ka humanitaartöötajad ja -taristu objektid, nt haiglaid, ning relvastatud grupeeringute ja võitlevate poolte „humanitaarabiks“ nimetatud abi pakutakse ainult poliitilistel motiividel.

Ta kutsus valitsusi ja rahvusvahelist üldsust üles tagama tsiviilelanikkonna ja humanitaartöötajate kaitse ning „säilitama humanitaarseid põhimõtteid ja väärtusi“.

Usuliste organisatsioonide kui „tõhusate ja asendamatute humanitaarabi valdkonnas toimijate“ koostööd tuleb parandada, rõhutas Junge. Pöördumises tunnustatakse ka LML panust oikumeenilise koostöö tugevdamiseks humanitaarabiorganisatsioonis ACT Alliance, mille asutajaliikmete hulgas LML on, samuti rõhutatakse koostöö tähtsust interreligioossete partneritega, ÜRO organitega, kohalike – ja riigivalitsuste ning teiste kodanikuühiskonna toimijatega.

ÜRO täiskogu algatas ülemaailmse humanitaarpäeva tähistamise eesmärgiga väärtustada inimesi, kes pühendavad oma elu humanitaarsele tegevusele. Seda tähistatakse iga aasta 19. augustil, päeval, mil 2003. aastal tehti pommirünnak ÜRO peakorterile Iraagis, milles hukkus 22 ÜRO töötajat.

Vt lisaks STATEMENT ON THE WORLD HUMANITARIAN DAY – 19 AUGUST 2012

Allikas: www.lutheranworld.org

Soovitatud:

English