ISSN 2228-1975
Search

Kirik kannab hoolt sportlaste hingehoiu eest

Saksa Piibliselts andis Londoni olümpiamängude religioonidevahelisele keskusele 50 saksakeelset Piiblit, et saksakeelsed sportlased saaksid neid kasutada. Piiblid saadeti Londonisse Stuttgartist, kus asub Saksa Piibliseltsi peakontor. Tegemist on interkonfessionaalse piiblitõlkega, mis kannab nime Gute Nachricht (saksa k „hea sõnum“) ja mis on sündinud evangeelsete maakirikute, roomakatoliku kiriku ja evangeelsete vabakirikute teoloogide koostöös.

Religioonidevaheline keskus pakub ruume jumalateenistuste ja palvuste pidamiseks viie suure maailmareligiooni – kristluse, islami, juutluse, budismi ja hinduismi järgijatele. Ainsa kristliku organisatsioonina on luba Piibleid religioonidevahelisse keskusesse toimetada Briti Piibliseltsil. Ka Saksa Piibliselts pidi saatma oma Piiblid Briti Piibliseltsi vahendusel. Roomakatoliku kiriku Saksa Piiskoppide Konverents ja Saksa Evangeelne Kirik on saatnud Londonisse ka oma spetsiaalsed spordikaplanid, kelle ülesanne on hoolitseda sportlaste hingehoiu eest.

Allikas: Evangelische Pressestelle EKD

Soovitatud:

English