ISSN 2228-1975
Search

Amsterdamis toimus Society of Biblical Literature konverents

22.–26. juulil toimus Amsterdami Ülikoolis Hollandis Piiblikirjanduse Ühingu (Society of Biblical Literature, SBL) rahvusvaheline konverents, mida sedakorda korraldati väga esinduslikult koos kolme teise piibliuurijaid koondava organisatsiooniga: Euroopa Piibliuurimise Assotsiatsiooni (European Association of Biblical Studies), Hollandi ja Belgia Vana Testamendi Uurimisseltsi (Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België) ning Vana Testamendi Uurimise Ühinguga (Society for Old Testament Study).

Konverentsile kogunes ligi 900 teadlast, üliõpilast ja piiblihuvilist 46 riigist kuuelt kontinendilt. Vaid eelmisel aastal Londonis oli osavõtjaid rohkem. Avasessioon peeti Amsterdami Ülikooli suurepärases aulas ning konverentsi ligi 200 ettekande- ja arutelusessiooni toimusid ülikooli hästivarustatud ruumides.

Foto: Urmas Nõmmik

SBL rahvusvaheliste konverentside firmamärgiks on võrdsus, sest ette kandma võivad pääseda kõik, kelle ettepaneku tunnistab vastava sektsiooni juhatus kõlbulikuks. Populaarsemates sektsioonides tuleb teha valik suurema hulga ettepanekute seast. Tulemuseks on meetodite ja lähenemisviiside paljusus, konkreetne ja usaldusväärne institutsionaalne ja ajaline raamistus ning vabadus külastada sessioone, milles arutletakse elavalt mitte ainult piiblikirjanduse, vaid ka selle kokkupuutepunktide üle muu vana ja uue kirjanduse ning kõiksuguste fenomenidega.

Eestit esindasid sel aastal ettekannetega neli osalejat Tartu Ülikoolist, s.h Urmas Nõmmik kahe ettekandega. Eraldi sessioon oli mõeldud Tartust koordineeritava Ida-Vahemere vanade kultuuride Euroopa uurimiskeskuse tutvustamiseks; sellel diskuteeriti elavalt võrdleva poetoloogia võimaluste üle, toetudes piibliheebrea, klassikalise kreeka ja akkadi kirjandusele.

SBL on pika ajalooga, juba 1880. aastal asutatud auväärne organisatsioon, mille eesmärk on edendada Piibli kriitilist uurimist kõikvõimalike meetoditega nii USA-s kui kogu maailmas. Keskusega Atlantas USA-s koondab see tuhandeid liikmeid ja on suurim omataoline ühing maailmas. Välja antakse nimekat ajakirja Journal of Biblical Literature ning kirjastatakse hulgaliselt raamatuid, s.h on palju sellist, mis teeb elementaarse teaduskirjanduse kättesaadavaks ka hinnatundlikule kasutajale.

Igal aastal korraldatakse kahte suurkonverentsi, novembris üht mitme tuhande osavõtjaga aastakonverentsi mõnes USA linnas ning juulis rahvusvahelist konverentsi mõne ülikooli juures maailmas. Praktilistel põhjustel toimuvad viimased kolmel juhul neljast mõnes Euroopa linnas, sel aastal Amsterdamis, eelmisel aastal Londonis, aga näiteks aastal 2015 kogunetakse Buenos Airesesse. 2010. aastal oli Tartu Ülikoolil ja eriti selle usuteaduskonnal au võõrustada SBL konverentsi, kuhu kogunes 500 osavõtjat ning mis tõi Tartu ülikooli piibliuurimise traditsiooni suuresti tagasi maailmakaardile.

SBL kodulehekülg on www.sbl-site.org, liikmeks on võimalik astuda kõigil, Eesti kuulub praegu veel riikide hulka, mille residentidel on võimalik tasuda väiksemat liikmemaksu ning saada osa tasuta e-raamatute projektist, vt http://sbl-site.org/publications/onlinebooks.aspx.

Soovitatud:

English