ISSN 2228-1975
Search

Üleilmse oikumeenia söögipalved

Saksamaa Ühinenud Evangeelne Luterlik Kirik (VELKD), mis ühendab 7 luterlikku maakirikut kokku ca 10 miljoni liikmega, viib käesoleva aasta aprillist kuni detsembrini läbi projekti pealkirjaga „Üleilmse oikumeenia söögipalved“.

Novembris 2001 toimunud üldsinodil või kirikukogul oli peateemaks „Kohtumine teisega – misjoni risk“. Toona rõhutati tähendust, mis on lauaosaduse sümbolil misjoneeriva kiriku enesemõistmisele. Üldsinod võttis peateemaga ühenduses vastu avalduse, mis kandiski pealkirja „Lauaosadus kui misjoneeriva kiriku sümbol“. Avalduses seisab, et lauaosaduse „sümbol inspireeris sinodit mõtlema misjoni aktuaalsete küsimuste ja väljakutsete üle toetudes Piibli lugudele külalislahkusest ja lauaosadusest. … Laua ääres saab alguse võrdsete vaheline osadus, mida iseloomustab austus, avatus, uudishimu ning valmisolek taluda ka pingeid“. „Üleilmse oikumeenia söögipalvete“ projekt on kavandatud sellisele osadusele toeks. Palved pärinevad luterlikest kirikutest üle kogu maailma.

Iga nädala või paari järel pannakse kodulehele üles uus söögipalve – erinevates keeltes, ent tõlgituna peamiselt ka saksa ja inglise keelde. Praeguseks leiab siit juba rea palveid inglise, soome ja saksa keeles. Aasta lõpuks võtab nõnda esmakordselt kuju rahvusvaheline söögipalvete kogu.

Allikas: velkd.de

Soovitatud:

English