ISSN 2228-1975
Search

Kirikud Euroopa Liidus kutsuvad üles regioonidevahelisele solidaarsusele

Euroopa kristlikud kirikud nõuavad eurokriisi taustal, et Euroopa Liidu rikkamad ja vaesemad regioonid hoiaksid omavahel rohkem kokku. Regionaalpoliitika peab „vähendama regioonide struktuurilist erinevust ning edendama tasakaalukat ruumilist arengut ja võimaluste võrdsust,“ selgitasid ühiselt roomakatoliku kiriku Euroopa Liidu piiskoppide komisjon (COMECE), Euroopa Kirikute Konverentsi kiriku ja ühiskonna komisjon, roomakatoliku kiriku saksa piiskoppide komissariaat ning Saksamaa Evangeelse Kiriku (EKD) Brüsseli esindus. „Sellega on regionaalpoliitika Euroopa Liidus solidaarsuse väljendus. Kristlaste jaoks on solidaarsus nende usu enesestmõistetav väljendus“.

Selleks olevat kirikute esindajate sõnul vaja ka tulevikus piisavaid finantsilisi vahendeid ja erinevate osapoolte koostööd.

Just „praeguses koormustestis“ olevat eriti suur tähendus Euroopa regionaalpoliitikal. Siinkohal olevat nõutud ka kristlike kirikute vastutus. Juba praegu kuuluvad kristlikud kirikud nende hulka, kes kujundavad kaasa Euroopa regionaalseid ja regioonideüleseid ruume. Olulised valdkonnad on seejuures rahvasteülene koostöö, haridus, kultuur ja sotsiaalne sidusus. Nii panustavad nad näiteks haridusvaldkonda ja peavad seejuures eriti silmas ka sotsiaalselt tõrjutuid. Seeläbi avavad nad uusi võimalusi neile, kes on formaalsest haridussüsteemist välja langenud. Kirikute kultuuriline töö tähendab pidepunktiks olemist inimese individuaalsele ja kollektiivsele identiteedile, hõlmates seejuures nt arhitektuuri, liturgiat, muusikat, kirjandust ja mitmepalgelist ühingulist tegevust.

Ka annavad Euroopa kirikud „olemusliku panuse Euroopa sotsiaalsesse infrastruktuuri“. „Kirikute sotsiaalsed teenistused on kirikute olemus- ja eluavaldused ning nende religioossete veendumuste manifestatsioonid.“ Oma sotsiaalse teenimisega haiglates, hoolde- ja vanadekodudes või asutustes puuetega inimestele tugevdavad nad Euroopa sotsiaalkultuuri. Olulisel kohal on vähese sissetulekuga või tööta inimeste abistamine, aga ka töö migrantide ja põgenikega.

Allikas: kipa 5.7.2012 ja www.comece.org

 

Vt ka ühisavalduse teksti saksa või inglise keeles.

 

Soovitatud:

English