ISSN 2228-1975
Search

Uurimus soomlaste jumalateenistusega seotud ootustest ja kogemustest

Soome kiriku uurimiskeskus avaldas hiljuti Kati Niemelä ja Miia Leinoneni uurimuse „Jumalateenistus argipäeva jõuallikana: koguduseliikmete jumalateenistusega seotud ootused ja kogemused“ (Jumalanpalvelus arjen voimana: Seurakuntalaisten jumalanpalvelusodotukset ja -kokemukset).

Uurimus viidi läbi inspireerituna 2011–2013 toimuvast jumalateenistusliku elu arendusprojektist Tiellä – på väg („Teel“).

Uurimuses käsitletakse soomlaste jumalateenistusega seotud ootusi ja kogemusi. Materjal koguti küsitluste ja rühmaintervjuude abil, mis viidi läbi 2010. aasta lõpus viies erinevas koguduses.

Uurimus näitab, et  70% jumalateenistusel osalevatest inimestest on naised, ligi 60% vanemad kui 50 aastat. Iga viies jumalateenistusel osaleja oli noor (sh leeriõpilased), kõige vähem osales jumalateenistusel noori täiskasvanuid.

Kirikuskäijad otsivad ennekõike rahustavaid tundeelamusi, mida on kiires argimelus raske leida. Jumalateenitusest ammutatakse jõudu igapäevaeluks, Jumala ligiolu ja toetust oma usule. Aktiivsed kirikuskäijad kogevad seda sagedamini kui kirikusse juhuslikult sattunud inimesed.

Vastustest ilmnes, et liturgia osadest äratasid enim mõtteid eestpalved, jutlus ja armulaud. Rõhutati ka jumalateenistuse sotsiaalset mõõdet: osalemise ja ühise kogemuse tähtsust.

Kokkuvõttes olid jumalateenistusel osalejate kogemused enamasti positiivsed ja võrreldes 1999. aastal tehtud uurimusega olid tulemused isegi paremad.

Uurimus on soomekeelsena loetav siin.

Allikas: www.evl.fi.

Soovitatud:

English