ISSN 2228-1975
Search

Teade: Vastuvõtt pastoraalseminari

EELK Usuteaduse Instituudi kabel (foto: EELK UI koduleht)

 

EELK Usuteaduse Instituut kuulutab välja vastuvõtu pastoraalseminari 2012–2013 õpperühma neile, kes soovivad omandada vaimuliku kutset Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

Vastuvõtueksam (pro venia concionandi)* toimub 4. septembril kell 10 konsistooriumis.

Avaldus ja vajaminevad materjalid** esitada peapiiskopile 20. augustiks Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. Kõiki materjale saab esitada ka elektrooniliselt EELK kodulehe kaudu.

Info: Liina Sander, tel 611 7405; 5817 3444; e-post: liina.sander@eelk.ee; http://ui.eelk.ee/pastoraalseminar.php.

 

* Eksam koosneb kirjalikust osast ja vestlusest.

Kirjalikus osas kontrollitakse sisseastuja üldteoloogilisi teadmisi järgmistes ainevaldkondades: piiblitundmine, luterliku dogmaatika põhijooned, luterlik käsitlus vaimulikust ametist ja ordinatsioonist, EELK juhtimis- ja õiguskorralduse põhijooned, EELK ajaloo üldine käik alates 1917. aastat kuni tänapäevani, EELK jumalateenistuste ja talituste käsiraamatu ning Kiriku Laulu- ja Palveraamatu üldine tundmine.

Vestluse käigus selgitatakse pastoraalseminari sisseastuja sobivust preestriametisse lähtudes järgnevatest kriteeriumitest: üldised väärtushinnangud, teoloogilised vaated, isiklik vagaduselu, sh osavõtt koguduse elust, õpetajaametis nõutavad isiksuseomadused, kiriklik motivatsioon, tervislik seisund, senine kirikutöö praktika ja kogemus.

Vt ka Preestriameti taotlejate haridus- ja kutsenõudeid ning eksamineerimise korda pastoraalseminari kodulehel.

** Eksamile tulija peab esitama peapiiskopile järgmised dokumendid: avaldus, dokumendifoto, ristimis- ja leeritunnistuse (ning laulatustunnistuse) koopia, kõrgemat teoloogilise spetsialisti haridust tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopiad, elulookirjeldus, mis sisaldab üksikasjaliku haridus- ja teenistuskäigu ning annab võimalikult igakülgse ülevaate usulisest arenguteest koos põhjendusega, miks tahetakse astuda EELK preestriametisse, enesetutvustus ordinatsiooni taotlemisel (vt vormi pastoraalseminari kodulehel), kolm iseloomustust ordinatsiooni taotlemisel (Vt vormi pastoraalseminari kodulehel).

Soovitatud:

English