ISSN 2228-1975
Search

Tartus arutletakse religiooni ja vastupanu seoste üle Euroopa ajaloos

11.–13. juunil 2012 toimub Tartu Ülikoolis rahvusvaheline konverents „Religioon ja vastupanu Euroopas keskajast 21. sajandini“, mille peateemaks on religiooni seosed vastupanuga eelkõige ühiskondliku opositsiooni tähenduses. Konverents toob Tartusse nimekaid ajaloolasi ja teolooge 16 riigist, sh USA-st, Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Venemaalt.

Konverentsi esimesel päeval analüüsitakse religioonisisese opositsiooni näiteid (vastupanu inkvisitsioonile), religioosse ärkamisega seotud vastupanu ilmalikele autoriteetidele, erinevates religioossetes praktikates väljenduvaid vastupanuilminguid ja naiste rolli nendes. Teist päeva alustatakse religiooni vastupanuvõimest ühiskonna sekulariseerumisele. Sessiooni toetab Kultuuriteooria tippkeskuse religiooniuuringute rühm, mille uurimisteemaks on Eesti sekulariseerumine. Edasi jõutakse religiooni seosteni ühiskondlike liikumiste ja rahvuslusega, millega jätkatakse kolmandal päeval, kui käsitlemist leiab kirikute vastupanu totalitaarsetele režiimidele, eelkõige Ida-Euroopas. Konverents lõpeb vastupanu mõiste teoloogiliste reflektsioonidega.

Konverentsi peakorraldajaks on rahvusvaheline kirikuloolaste erialaorganisatsioon Commission Internationale d’Histoire et d’Etudes de Christianisme (CIHEC). Eesti kirikuloolasi esindab selles ühingus usuteaduskonnaga tihedalt seotud Eesti Kirikuloo Selts. CIHEC on omakorda assotsieerunud rahvusvahelise ajaloolaste organisatsiooniga The International Congress of Historical Sciences (CISH).

Konverentsi kultuuriprogrammi kuulub vokaalansambli Vox Clamantis kontsert 11. juunil kl 20.30 Tartu Jaani kirikus. Kavas on gregooriuse laul ja Arvo Pärdi koorimuusika. Piletid on müügil Piletilevi müügipunktides.

Huvilised on oodatud ettekandeid kuulama!

Vt CIHEC’i kodulehte ja konverentsi kava.

Lähem info: kirikuloo professor Riho Altnurme tel 53441310, riho.altnurme@ut.ee; vanemteadur Irina Paert tel 5088470, irina@paert.com.

Soovitatud:

English