ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu pidas konverentsi diakoonia teoloogiast

„Diakoonia on loomult transformatiivne. Ta on võimu alternatiivne vorm, mis seisneb teenimises. Kui me kanname selle arusaama ühiskondlikku ja poliitilisse konteksti, siis on küsimus selles, mil määral on teenimise vaimul võimalik läbistada võimustruktuure,“ kõneles Dr Walter Altmann, Kirikute Maailmanõukogu (KMN) Keskkomitee moderaator.

Walter Altmann Brasiilia Luterliku Usutunnistuse Evangeelsest Kirikust (vasakul) (foto: wcc).

Altmann esines peaettekandega KMN konverentsil „Diakoonia teoloogia 21. sajandil“ Colombos Sri Lankal 2. juunil 2012.  Diakoonia on kreeka keelest tulenev termin, mis tähistab kiriku teenivat missiooni maailmas. „Väiksemad kirikud, kelle materiaalsed ressursid on samuti väiksemad, on õppinud, et diakooniline teenimine ei ole rikaste kirikute privileeg, sest see ei tähenda esmajoones rahaliste vahendite investeerimist, vaid inimeste panustamist, kes seavad end nende inimeste kõrvale, kes vajavad nende solidaarsust, kaastunnet ja armastust,“ ütles Altmann. Ta kutsus kirikuid üles üheskoos tegelema vaesuse ja nälja küsimusega, mis praeguse globaliseerunud majanduse kriisi valguses näib olevat kasvutrendis.

Dr Liz Vuadi Vibila Kongo Demokraatlikust Vabariigist analüüsis kiriku diakoonilise teenimise algusperioodi ja nende inimeste vajadustega arvestamist, kes on tõrjutud. Oma ettekandes ütles ta: „Diakoonia on lahenduste ja meetodite pakkumine ülekohtu ning diskrimineerimise probleemide lahendamiseks, nende aitamine, kes kannatavad; ressursside õiglane jagamine.“ Rõhutamaks diakoonia vajalikkust tõi Vibila näiteks naistevastase vägivalla, mis peaks olema ka kirikus teemaks. „Kui kirikud sallivad väärkohtlemist ja ülekohut, siis ei ole neil õigust rääkida diakooniast.“

Konverentsil oli üle 50 osavõtja maailma eri paigust, kes reflekteerisid diakoonia teoloogiliste lähtekohtade üle tõrjutud inimgruppide ja geopoliitilise lõunapoolkera vaatenurgast. Diskussioonides jõuti veendumusele, et diakoonia on koguduse elu vältimatu koostisosa, mida ei saa jätta kellegi teise hooleks või seda piirata ainult teatud tegevusvormide või suunitlusega.

Konverentsi võõrustajaks oli Sri Lanka Rahvuslik Kristlik Nõukogu ja korraldajateks KMN programmid „Õiglus, diakoonia ja vastutus loodu eest“; „Õiglased ja inklusiivsed kogukonnad“ ja „Maailmamisjoni ja evangelisatsiooni komisjon“. Konverentsi eesmärgiks oli laiendada teoloogilist mõttevahetust diakoonia teemal, valmistamaks ette KMN 10. täiskogu koosolekuks, mis toimub 2013. a sügisel Busanis Koreas.

Allikas: www.oikumene.org

Soovitatud:

English