ISSN 2228-1975
Search

Jaan Lahe valiti dotsendiks – religiooniuuringutest ja -õpingutest Tallinna Ülikoolis

8. mail valis Tallinna ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi kolleegium religiooniuuringute dotsendiks Jaan Lahe, kes on kuni tänaseni töötanud Humanitaarinstituudis usundiloo lektorina.

Jaan Lahe on kaitsnud doktoriväitekirja 2009. a Tartu ülikooli usuteaduskonnas ja sai selle eest doctor theologiae kraadi. Tema saksakeelne väitekiri, mille üheks juhendajaks oli rahvusvaheliselt tuntud religiooniloolane professor Kurt Rudolph (Marburgi ülikooli emeriitprofessor), käsitles antiikaegse gnoosise suhteid juutlusega ja ilmus möödunud aasta lõpul teaduskirjastuses Brill. Jaan Lahe uurimisvaldkondadeks on Uus Testament, gnoosis ja Rooma keisririigi religioonilugu. Ta on kirjutanud järelsõna ja kommentaarid eestikeelsele koraanitõlkele ning avaldanud klassikaliste teoloogiliste tekstide tõlkeid ja rohkesti publitsistikat. Jaan Lahe on teeninud Leesi, Paldiski ja Viimsi kogudust ning tegutseb praegu Tallinna praostkonna vikaarõpetajana, aidates kaasa Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse ülesehitamisele. Ta on ka ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige.

Tallinna ülikoolis ei ole usuteaduskonda, kuid on olemas kultuuriteaduste osakond, milles on võimalik kultuuriteooria, kirjandusteooria, semiootika ja võrdleva kirjandusteaduse kõrval õppida ka religiooniteaduse erinevaid distsipliine. Aastatel 2005–2011 töötas kultuuriteaduste osakonnas usundiloo professorina doktor Alar Laats, kelle uurimisvaldkonnaks on idakirikud. Vanemteadurina töötab osakonnas doktor Marju Kõivupuu, kelle uurimisvaldkonnaks on soome-ugri rahvaste usundid, Eesti muinasusund ja surmaga seotud uskumused ning leina- ja matmiskombestik. Nii Alar Laats kui Marju Kõivupuu on ajakirja Kirik & Teoloogia kaastöölised. Lisaks kultuuriteaduste osakonnale on Eesti Humanitaarinstituudis võimalik tegeleda erinevate usunditega veel Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo osakonnas, mida juhatab tuntud hinduistlike tekstide tõlkija magister Martti Kalda. Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo osakonnas on araabia keele professorina töötanud juba pikemat aega rahvusvaheliselt tuntud semitist Otto Jastrow, kes on Eesti meedias võtnud sageli sõna kui Araabia maade ja islami ekspert.

Et huvi erinevate religioonide vastu on Tallinna Ülikoolis suur, näitab ainuüksi juba see, kui arvukalt külastatakse üleülikoolilist erinevaid religioone käsitlevat loengusarja „Maailma usundid“. Igal aastal külastavad Tallinna ülikooli üliõpilased ka humanitaarinstituudis toimuvaid religiooniteemasid käsitlevaid eriseminare ja kaitsevad religiooniteemalisi bakalaureuse- ja magistritöid. 2012. a sügisel alustatakse Tallinna Ülikooli juures ka kooli usundiõpetuse õpetajate koolitust. Koolitus hakkab toimuma Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös ning seda rahastab sihtasutus Archimedes haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programmi Eduko raames. Koolituse Tallinna Ülikooli poolne koordinaator on dr Marju Kõivupuu, Tartu Ülikooli poolne koordinaator dr Olga Schihalejev, kes on samuti ajakirja Kirik & Teoloogia kaastööline.

 

Enne dotsendiks valimist pidas Jaan Lahe avaliku loengu venia legendi teemal „Saalomoni oodid varase kristluse religiooni- ja kirjandusloo kontekstis“. Loengu põhjal on ajakirjas Kirik & Teoloogia ilmunud artikkel „Saalomoni oodide mõttemaailmast“ (nr 20/ 27.4.2012).

Soovitatud:

English