ISSN 2228-1975
Search

EKD kritiseerib Kölni Maakohtu otsust ümberlõikamise kohta

Saksamaa Evangeelse Kiriku (EKD) kirikuameti president Hans Ulrich Anke kritiseeris Kölni Maakohtu 26. juuni otsust nelja-aastase poisslapse ümberlõikamise kohta. Kohus otsustas, et religioossetel kaalutlustel ning moslemitest vanemate nõusolekul meditsiiniliselt korrektselt läbi viidud nelja-aastase poisi ümberlõikamine vastavat kehavigastuse tekitamise paragrahvile ega olevat mingil moel õigustatud. Anke sõnul ei arvestanud kohus otsuse langetamisel piisavalt usuvabaduse ning vanemliku kasvatus- ja hooldusõigusega seotud aspektidega. Seetõttu tulevat maakohtu otsust parandada, kuna on oluline, et selles küsimuses valitseks Saksamaal õiguskindlus.

Anke väitel ei olevat maakohus kaalunud kõiki antud küsimusega seotud õiguslikke aspekte, kuna „ümberlõikamisel on juutide ja moslemite jaoks keskne religioosne tähendus, sellega aga antud kohtuotsus ei arvesta. Samuti piirab see vanemate õigust ja kohust lapse eest hoolt kanda, kuivõrd viimane sisaldab ka usuvabadust. Vanemlik õigus lapse eest ka religioossetes küsimustes hoolt kanda on oluline õigushüve, kuna see on tähtis ka perekonna kaitsmise ning lapse heakäekäigu eest hoolitsemise seisukohast. Selle juurde kuulub ka lapse kaasamine oma perekonna religioossesse ellu“. Religioosne kasvatus on Anke sõnul oluline vanemlik õigus. Lapsel on võimalik hiljem otsustada, kas ta soovib antud religioossest keskkonnast välja astuda või mitte. Asjatundlikult läbi viidud ümberlõikamine ei olevat Anke sõnul seejuures mingil moel takistuseks, kuna see ei kahjusta lapse keha, vaatamata sellele, et tegu on püsivat mõju omava operatiivse sekkumisega. Samuti viitas Anke sellele, et suur osa maailma meessoost elanikkonnast on ümber lõigatud ning ümberlõikamist viidavat tihti läbi ka mittereligioossetel kaalutlustel. Kahtlemata tuleb ümberlõikamist eristada genitaalide kahjustamisest. Seda olulisem olevat aga ümberlõikamise asjatundlik ja meditsiiniliselt korrektne läbiviimine. Anke lõpetas oma avalduse sõnadega: „Kui ümberlõikamist läbi viivaid arste hakatakse kriminaliseerima, tekib oht, et paljud ümberlõikamised viiakse läbi salaja ja ilma arstide abita, millega kaasneb suur oht laste tervisele“.

Allikas: Pressestelle der EKD, Reinhard Mawick

Soovitatud:

English