ISSN 2228-1975
Search

Põhjanaabrite uus veebiajakiri Kirkonkellari

Soomes alustas 3. mail ilmumist uus veebiajakiri Kirkonkellari („Kirikukelder“), milles  käsitletakse kiriku, kultuuri ja ühiskonnaga seotud teemasid. Ajakiri on suunatud nii kiriku töötajatele, professionaalsetele teoloogidele kui ka asjahuvilistele inimestele. Veebiajakirja peatoimetaja on teoloogiadoktor Kari Latvus ning tegevtoimetaja pastor Mikko Sulander. Latvus on hästi tuntud Eestiski, sest ta on töötanud mitu aastat EELK Usuteaduse Instituudi professorina ning aidanud oluliselt kaasa diakoonia õppekavade kujundamisele ja läbiviimisele.

Toimetusse kuuluvad Kaisa Raittila, Mikko Malkavaara, Outi Lehtipuu, Tapio Aaltonen, Olli Valtonen, Signe Jauhiainen, Petri Järveläinen, Raimo Turunen, Johanna Korhonen ja Terhi Paananen. Enamus ajakirja väljaandmisega seotud tegevustest on vabatahtlik töö, mida tehakse hobikorras, tasu saamata. Veebiajakiri ilmub igal teisel neljapäeval ja keskendub ühele konkreetsele teemale. Ajakiri pakub võimalust diskussiooniks artiklite, arvamuslugude ning kommentaariumi näol.

Esimese numbri teema on muutused kirikus. Sakari Häkkinen kirjutab, et struktuurimuutustest enam vajab kirik hoiakute muutumist. Ta näeb oma ülesandena aidata muuta kirikut inklusiivsemaks ja progressiivsemaks. Kirik peaks olema inklusiivne – kõiki võrdselt kohtlev ja kaasav. Kirikul on ühiskonnas eestkostja roll, tema ülesanne on seista tõrjutute ja tagakiusatute eest ning õpetada aktsepteerima erinevusi. Progressiivse kiriku ülesanne on näidata inimestele suunda, vaadata tulevikku, olla veduriks, mitte rongi viimaseks vaguniks.

Esimeses numbris käsitletakse veel jätkusuutliku majandamise põhimõtteid ja kiriku majanduselu, suhtumist seksuaalvähemustesse Soomes ning muutustega toimetulemist ja muutuste juhtimist kirikus ja ühiskonnas.

Ajakiri asub aadressil: http://www.kirkonkellari.fi

Soovitatud:

English