ISSN 2228-1975
Search

Piiskop Hein diskuteerib armulaua üle

Piiskop Martin Hein (foto: medio.tv/Simmen)

16.–20. maini toimub Mannheimis Saksa katoliiklaste päev, kus osaleb külalisena ka Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku piiskop dr Martin Hein. Katoliiklaste päeva raames leiab aset paneeldiskussioon, milles osalevad piiskop Hein, roomakatoliku kiriku Rottenburgi piiskopkonna piiskop dr Gebhard Fürst ning teised evangeelse ja roomakatoliku kiriku esindajad. Paneeldiskussiooni teemaks on katoliiklaste ja protestantide armulauaosadus ning selle pealkiri on „Ühendatud elus, veel lahutatud armulaual. Uued väljavaated interkonfessionaalsetele perekondadele“.

Hein soovib diskussioonis juhtida tähelepanu sellele, et abikaasad, kes tunnevad oma tugevat seotust katoliku kirikuga, taluvad raskelt seda, et inimene, kellega nad jagavad oma elu, on jäetud välja armulauaosadusest. Piiskop Hein ei pea siiski mõttekaks, et katoliku kirik selles küsimuses surve alla seada. „See tekitab vaid vastusurvet,“ ütleb ta.

Hein tervitab põhimõtteliselt seda, et katoliku kirik esitab endale Mannheimis ka kriitilisi küsimusi, nagu seda on näiteks küsimus tsölibaadist või naiste ordinatsioonist. Enda osalemist katoliiklaste päeval mõistab Hein kui märki oma seotusest protestantide ja katoliiklaste vahelise oikumeeniaga. „Ühte ei saa olla ilma teiseta, me oleme määratud teineteisele, tahame me siis seda või mitte. Kui ei armastata üksteist ka kõigis asjus, on olemas suur ühisosa ja see kasvab. Seepärast lähen ma hea meelega katoliiklaste päevale,“ ütleb piiskop Hein.

Kurhessen-Waldecki Evangeelne Kirik on EELK ametlik partnerkirik. Piiskop Martin Hein on korduvalt külastanud ka Eestit.

Allikas: Evangelische Pressestelle Kurhessen-Waldeck

Soovitatud:

English