ISSN 2228-1975
Search

Online-näitus Saksa evangeelsete kristlaste vastupanust natsidele

Eestis, isegi kirikuringkondades tõstatatakse tihti sallivuse teemat ja arutletakse selle üle, et läänest surutakse meile sallivust peale. Vähe mõtleme sellele, kus on sellise lääneliku diskursuse juured. Juured asuvad suuresti Saksamaal, kellel pole sõja- ja selle algatamise trauma tänini läbi põetud. Kõige suurem šokk on kahtlemata holokaust. Totalitarism ja sõjaõudused on veenev põhjus tegeleda sallimatuse ilmingutega juba eos. Parim viis selleks on igaühte panna oma sõnade ja tegude üle järele mõtlema.

Nüüd on internetis avatud online-näitus Widerstand!? Evangelische Christinnen und Christen im Nationalsozialismus („Vastupanu!? Evangeelsed kristlased natsionaalsotsialismi ajal“, aadress: http://evangelischer-widerstand.de/#). Tehniliselt hästi lahendatud ja kunstiliselt tähelepanuväärne näitus edastab informatsiooni evangeelsete kristlaste vastupanust natsionaalsotsialismile selle võimuletulekust Saksamaal kuni sõja lõpuni.

Näitus kõnetab meist igaüht ning teeb seda üldinimlikul ja -kristlikul viisil. „Mida teeksid Sina, kui /../?“ küsivad koostajad vaatajalt. Millised on kristlaste võimalused ja kohustused totalitaarses ühiskonnas? Kes ja kuidas astus vastu natsionaalsotsialistide võimule? Milliseid vastupanuvõtteid kasutati?

Näituse koostajad valgustavad natsirežiimi konteksti, protestantide vahekorda natsidega, aga ka näiteks ajastust vormitud vastupanu retseptsiooni pärast 1945. aastat. Omaette lehel esitatakse tuntud kristlaste-teoloogide nagu Karl Barth või Dietrich Bonhoeffer, aga ka seni vähe tuntud kristlaste elu- ja vastupanulugusid. Katoliiklasi ei jäeta sellest ülevaatest kõrvale nagu ka vastuolusid näituse kangelaste mõtlemises. Huvitavaim piirkond näitusel on „põhiküsimuste“ (Grundfragen) lehekülg, millel kõige selgemalt vastandatakse vaatajat eksistentsiaalsete ja teoloogiliste küsimustega ning kus kutsutakse järele mõtlema. Näitusel on üleval arvestatav hulk foto-, dokumendi- ja videomaterjali.

Näituse on koostanud Saksa Evangeelse Kiriku (EKD) Uusima Kirikuloo Evangeelne Uurimisgrupp koostöös Müncheni ülikooli evangeelse usuteaduskonnaga. Toimetust koordineeris dr Claudia Lepp. Näitus on üleval kuus aastat ja sellest valmib peagi ka ingliskeelne versioon.

Saksa kirikuloolaste üks olulisimaid uurimisteemasid on leidnud online-näituse kujul imposantse väljundi avalikkusesse, eriti kristlikku avalikkusesse. Küsimus, kas oleksime igas võimalikus olukorras kristlased, on elav.

 

Allikad: näituse lehekülg http://evangelischer-widerstand.de/# ja Müncheni Ludwig-Maximiliani Ülikooli evangeelne usuteaduskond.

 

Soovitatud:

English