ISSN 2228-1975
Search

„Elades koos erinevuses“ – Euroopa religioonide juhid Sarajevos

8.–10.05.2012 toimus Sarajevos Euroopa Religioossete Juhtide Nõukogu aastakoosolek, mis pühendus teemale „Elades koos erinevuses: Euroopa kodanikud – usu tunnistamine“. Koosoleku võõrustajaks oli dr Mustafa Cerić, Bosnia-Hertsogoviina ning Bosnia muslimi kogukonna peamufti.

Koosoleku peaettekande pidas Euroopa Nõukogu peasekretär Torbjørn Jagland. Ta rõhutas inimõiguste tähtsust, öeldes, et kui inimõigused ei ole kõigile, siis ei ole nad mitte kellelegi. Ta nimetas, et globaliseerumise südamikus on mobiilsus ning et see on vajalik Euroopa ühiskonna heaolu ülalhoidmiseks. „Euroopa on paljude identiteetidega inimeste kontinent, ja religioosne usk on oluline identiteeditunnus“, sõnas ta. Ta kutsus nõukogu üles edendama erinevuse positiivseid aspekte ja avaldama oma seisukohta, kui poliitikud peaksid kasutama religiooni enda huvides. „Me peame kaasama ja integreerima inimesi oma ühiskondadesse. Me peaksime soodustama vahendavat meelt ja tahet kompromissile. See on meie jaoks ainus tee, kuidas koos elada“, ütles Jagland.

Nõukogu moderaator piiskop Gunnar Stålsett (Norra) osutas, et Euroopa sidususele on täna üks kõige suuremaid väljakutseid ekstremism kõigis selle vormides. „Religioosselt motiveeritud terrorism on ohuks mitmel pool maailmas. Multikultuursus on kahjuks muutunud kahemõtteliseks mõisteks, ärgitades mitmes Euroopa riigis isegi sotsiaalseid ja poliitilisi kriise. Prominentsete Euroopa juhtide avaldus eelmisel aastal, et multikultuursus on ebaõnnestunud, võeti parempoolse tiiva ekstremistlike gruppide poolt tervel kontinendil aplausiga vastu. Nad võtsid neid avaldusi kui oma islamofoobsete strateegiate toetust, mitte kui Euroopa multikultuurse loomuse väärtustamist“, ütles moderaator Stålsett.

Nõukogu avaldas ühiselt Sarajevo deklaratsiooni Kümme aastat kooselu erinevuses ja harmoonias, mis käsitleb kohtumise peateemat kaheksa punkti näol. Need sisaldavad visiooni terviklikust ühiskonnast, milles erinevad inimesed võivad koos elada ja edeneda. Ka võeti vastu avaldus Taastades väärikust: kohustus lõpetada naistevastane vägivald, mis rõhutab, et vägivald naiste vastu on väär ning et religioonid peavad teotama väärikust ja naiste täielikke inimõigusi, eriti aidates lõpetada naiste vastu suunatud vägivalda ja diskrimineerimist. Religioonide juhid kohustasid end töötama selle nimel, et religioossed kogukonnad hoiaksid ära naistevastast vägivalda ning osutaksid vägivallaohvritele kaastundlikku abi ja hoolitsust. Ka kohustusid nad seisma selle eest, et naistevastast vägivalda soodustav poliitika ja arvamused-hoiakud muutuksid.

Nõukogu tervitas enda seas ka uusi liikmeid, kelleks on rabi Arie Folger (Saksamaa), rabi Izhak Dayan (Šveits), rabi René Gutman (Prantsusmaa), luterlik piiskop Helga Haugland Byfuglien (Norra) ja budistide esindaja Jamie Cresswell (Ühendkuningriigid).

Nõukogu valis endale ka uue moderaatori. Kümme aastat selles ülesandes olnud piiskop Gunnar Stålsett’i järglaseks sai dr Thomas Wipf, kes on Šveitsi reformeeritud kiriku pastor ja Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas president.

Allikas: European Council of Religious Leaders

 

***

Euroopa Religioossete Juhtide Nõukogu on üks viiest regionaalsest interreligioossest nõukogust, mis kuulub ülemaailmsesse, aastal 1970 asutatud erinevate religioonide esindajaid ühendavasse võrgustikku Religioonid Rahu Eest (Religions for Peace, sekretariaat New Yorgis). Euroopa Religioossete Juhtide Nõukogu asutati aastal 2002 Oslos ja sellesse kuuluvad Euroopa ajalooliste religioonide kristluse, juutluse ja islami kõrval ka budistide, hindude, sikhide ja zoroatristide esindajad. Nõukogu liikmete nimekirja leiab siit.  Nõukogu on asutatud tema liikmete poolt, projektilist toetust on nõukogule andnud Norra Kuningriigi välisministeerium. Nõukokku kuulub ka EELK partnerkiriku, Kurhessen-Waldecki maakiriku piiskop dr Martin Hein.

Soovitatud:

English