Uudised ja oikumeenia

Akadeemiline Teoloogia Selts pidas aastakoosolekut

3. aprillil leidis Tartus aset Akadeemilise Teoloogia Seltsi aastakoosolek, kus valiti uus juhatus ning kuulati Ain Riistani Jeesuse-uurimise alast ettekannet Download whatsapp for desktop.

Iga aasta vaikse nädala teisipäeval kohtuvad Akadeemilise Teoloogia Seltsi liikmed koosolekuks. Sel aastal toimus koosolek Tartu Ülikooli usuteaduskonna ruumes windows update herunterladen beenden. Kuulati juhatuse, Usuteadusliku Ajakirja kolleegiumi, laekuri ning revidendi aruandeid ning senisele rohkem kui viiekümnele liikmele lisaks võeti vastu kaks uut outlook 365 downloaden gratis. Peale mõningat arutelu avaldas koosolek soovi valida prof emer Jukka Thurén seltsi auliikmeks.

Koosolek valis kolmeks aastaks uue juhatuse. Esimehe kohale asub Urmas Nõmmik ning senise aseesimehe Ain Riistani vahetab välja senine esimees Randar Tasmuth videos mit url herunterladen. Sekretärina jätkab Aira Võsa ja laekurina Vallo Ehasalu. Juhatuse kõrval täidab revidendi rolli edasi Peeter Roosimaa.

Pikemat arutelu pakkus seltsi põhilise väljundi, eestikeelse akadeemilise teoloogilise diskussiooni lipulaeva Usuteadusliku Ajakirja saatus frohe ostern 2020 bilder kostenlos herunterladen. Saksa Põhja-Elbe kiriku toetuse ning liikmemaksude varal antakse rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga ja eelretsenseeritavat ajakirja välja kord aastas windows 7 iso image herunterladen. Lisavõimaluste avanemisel on avaldatud ka temaatilisi erinumbreid. Kaalutakse võimalust avardada veelgi ajakirja väljavaateid kõrgemaks indekseerimiseks ning mõeldakse võõrkeelsete erinumbrite avaldamisele download videos from twitter. Alates 2000. aastast on ajakirja ilmunud 16 numbrit, enne Teist maailmasõda ilmunud Usuteadusliku Ajakirja jätkuna aga juba 62 numbrit.

Koosoleku lõpetas Ain Riistani akadeemiline ettekanne pealkirjaga „Antropoloogilisest ajaloost piibliuuringuis Jeesuse-nimelise Galilea šamaani näitel“ download internet explorer for free. Veebiajakirja Kirik & Teoloogia lugejad on kindlasti märganud Riistani eelmises ja üleeelmises numbris ilmunud artiklit „Jeesus ajaloo ja usu pingeväljas“; teisipäevane ettekanne mõjus veelgi värskendavamalt, sest antropoloogiline uurimine pakub uusi võimalusi Jeesuse uurimiseks ning esitab vajaliku metodoloogilise väljakutse herunterladen.

Akadeemiline Teoloogia Selts taastati 3. märtsil 1999. aastal. Selts on vähemalt magistrikraadiga isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille tegevuse eesmärgiks on evangeelse teoloogia arendamine, kõrgema evangeelse teoloogilise hariduse toetamine ning teoloogiaüliõpilaste kultuuritegevuse edendamine herunterladen. Seltsi praeguseks põhitegevuseks on Usuteadusliku Ajakirja väljaandmine. Ajakirja senised numbrid on loetavad aadressil www.usuteadus.ee.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English