ISSN 2228-1975
Search

Akadeemiline Teoloogia Selts pidas aastakoosolekut

3. aprillil leidis Tartus aset Akadeemilise Teoloogia Seltsi aastakoosolek, kus valiti uus juhatus ning kuulati Ain Riistani Jeesuse-uurimise alast ettekannet.

Iga aasta vaikse nädala teisipäeval kohtuvad Akadeemilise Teoloogia Seltsi liikmed koosolekuks. Sel aastal toimus koosolek Tartu Ülikooli usuteaduskonna ruumes. Kuulati juhatuse, Usuteadusliku Ajakirja kolleegiumi, laekuri ning revidendi aruandeid ning senisele rohkem kui viiekümnele liikmele lisaks võeti vastu kaks uut. Peale mõningat arutelu avaldas koosolek soovi valida prof emer Jukka Thurén seltsi auliikmeks.

Koosolek valis kolmeks aastaks uue juhatuse. Esimehe kohale asub Urmas Nõmmik ning senise aseesimehe Ain Riistani vahetab välja senine esimees Randar Tasmuth. Sekretärina jätkab Aira Võsa ja laekurina Vallo Ehasalu. Juhatuse kõrval täidab revidendi rolli edasi Peeter Roosimaa.

Pikemat arutelu pakkus seltsi põhilise väljundi, eestikeelse akadeemilise teoloogilise diskussiooni lipulaeva Usuteadusliku Ajakirja saatus. Saksa Põhja-Elbe kiriku toetuse ning liikmemaksude varal antakse rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga ja eelretsenseeritavat ajakirja välja kord aastas. Lisavõimaluste avanemisel on avaldatud ka temaatilisi erinumbreid. Kaalutakse võimalust avardada veelgi ajakirja väljavaateid kõrgemaks indekseerimiseks ning mõeldakse võõrkeelsete erinumbrite avaldamisele. Alates 2000. aastast on ajakirja ilmunud 16 numbrit, enne Teist maailmasõda ilmunud Usuteadusliku Ajakirja jätkuna aga juba 62 numbrit.

Koosoleku lõpetas Ain Riistani akadeemiline ettekanne pealkirjaga „Antropoloogilisest ajaloost piibliuuringuis Jeesuse-nimelise Galilea šamaani näitel“. Veebiajakirja Kirik & Teoloogia lugejad on kindlasti märganud Riistani eelmises ja üleeelmises numbris ilmunud artiklit „Jeesus ajaloo ja usu pingeväljas“; teisipäevane ettekanne mõjus veelgi värskendavamalt, sest antropoloogiline uurimine pakub uusi võimalusi Jeesuse uurimiseks ning esitab vajaliku metodoloogilise väljakutse.

Akadeemiline Teoloogia Selts taastati 3. märtsil 1999. aastal. Selts on vähemalt magistrikraadiga isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille tegevuse eesmärgiks on evangeelse teoloogia arendamine, kõrgema evangeelse teoloogilise hariduse toetamine ning teoloogiaüliõpilaste kultuuritegevuse edendamine. Seltsi praeguseks põhitegevuseks on Usuteadusliku Ajakirja väljaandmine. Ajakirja senised numbrid on loetavad aadressil www.usuteadus.ee.

Soovitatud:

English