Uudised ja oikumeenia

Soome Oikumeenilise Nõukogu kasvatuse ja hariduse toimkond külastas Eesti kolleege

15.–18. märtsil külastas Eestit Soome Oikumeenilise Nõukogu (http://www.ekumenia.fi/) kasvatuse ja hariduse toimkond koos peasekretär Heikki Huttuneniga download apple music all at once. Soome Oikumeenilisse Nõukogusse kuulub 11 liikmeskirikut ja 18 liikmesorganisatsiooni, viis kirikut osalevad vaatlejaliikmena. Kasvatuse ja hariduse toimkonna eesmärk on võimaldada liikmes – ja vaatlejakirikute ning liikmesorganisatsioonide vahelist diskussiooni ja koostööd kasvatus- ja haridusküsimustes ning  edendada oikumeenilise mõtteviisi arenemist Soomes, et kõigis vanuserühmades lisanduksid lugupidamine ja teadmised üksteisest apps auf sd karte herunterladen.

Eesti reisi käigus külastati erinevaid kogudusi, Tartu Katoliku Kooli ja Kristlikku Noortekodu. 17. märtsil toimus Tartu Ülikoolis seminaripäev teemal „Usuline haridus Eestis ja Soomes“ play store for samsung. Seminari eesmärk oli tutvustada kahe riigi kristliku kasvatuse ja usundiõpetuse viimase kümnendi arenguid.

Dr Kaido Soom tutvustas Eesti usulist maastikku, erinevate uurimuste tulemusi eestlaste usulistest tõekspidamistest ning kirikute rolli Eesti ühiskonnas notruf 112 kostenlos herunterladen. Dr Hannele Päiviö tõi oma ettekandes esile väljakutseid, millega tuleb silmitsi seista usuliste teemade käsitlemisel postsotsialistikus Eestis.

Kerstin Kask tutvustas elukestva õppe põhimõtteid ja praktikat ning võimalusi ja väljakutseid EELK-s razer chroma.

Kooli usundiõpetusega seonduvat tutvustas dr Olga Schihalejev, kes keskendus oma ettekandes Eesti kooli konteksti ja usundiõpetuse ainekava arendamisele läbi viimase kahekümne aasta youtube videos auf ipaden.

Soome haridusministeeriumi esindaja Pekka Iivonen tutvustas usuõpetuse korraldamise põhimõtteid ja eesmärke ning kavandatavaid tegevusi kooli õppekavade arendamisel sanft und sorgfältig podcast herunterladen. Usuõpetus Soome koolides on konfessionaalne õppeaine. Pekka Iivoneni ettekannet täiendas Sirpa Okulov, kes käsitles usuõpetuse õpetamist õigeusu põhimõtetest lähtuvalt spotify herunterladen mobiles netz. Märkimist väärib, et õigeusu usuõpetaja ei pea olema ise õigeusklik, küll aga peab ta omama vastava eriala õpetajakoolitust.

Seminar võimaldas kahe maa spetsialistidel üksteise tööd ja religioosset konteksti sügavamalt tundma õppida ning andis impulsse töövaldkonna arendamiseks word herunterladen 2010.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English