ISSN 2228-1975
Search

Tartu Ülikooli raamatukogu täienes teaduse ja religiooni baaskirjanduse koguga

Esmaspäeval, 13. veebruaril, esitleti Tartu Ülikooli raamatukogus teaduse ja religiooni baaskirjanduse kollektsiooni The International Society for Science & Religion Library. 224 kaunilt köidetud teost jõudsid Tartusse 2011. aastal ning need hangiti Sir John Templeton Foundation’i grandi toel. 2009. aastal alanud konkursi edukate osalejate hulgas on 149 ülikooli ja seminari kogu maailmast. Tartu Ülikooli taotluse autoriteks on usuteaduskonna süstemaatilise usuteaduse professor dr Anne Kull ning teadur dr Roland Karo.

Valitud raamatud on valdkonna silmapaistvaimad ning esindavad erinevaid mõjukaid, mõnikord aga ka vastuolulisi vaatenurki. „Raamatud ei esinda üht seisukohta, neid on paljudest intellektuaalsetest ja religioossetest traditsioo- nidest. Oletan, et igaüks võiks leida sealt midagi enese jaoks huvitavat – sõltumata erialast või veendumustest,“ kommenteeris kollektsiooni Anne Kull. Professor väljendas taotluse edu üle oma suurt rahulolu, sest tänapäeval on taotlusi vaja kirjutada tihti ja edu loota võib harva. „Võistlus oli ju taotluste vahel kogu maailmast,“ ütles ta ning lisas, et „kindlasti aitas saamisele kaasa Teaduse ja Religiooni Kolleegiumi aastaid kestnud järjepidev ja aktiivne tegutsemine ning teaduse ja religiooni kursused Tartu ülikoolis“. Ka Tartu Ülikooli raamatukogu valmisolek oli oluline, sest põhjalik taotluse vorm esitas kõrgeid nõudmisi.

Kogumikus A Companion to the ISSR Library of Science and Religion sisalduvat raamatute nimekirja ja lühitutvustusi on võimalik näha aadressil www.issrlibrary.org. Kollektsiooni peatoimetaja on füüsikaprofessor Pranab Das. International Society of Science and Religion ise asutati aastal 2002. Esimene president oli matemaatiline füüsik ja anglikaani preester Sir John Polkinghorne. Praegune president on professor John Hedley Brooke. Liikmeid on kogu maailmast ja eri religioossetest ning mittereligioossetest traditsioonidest kokku ca 140.

Tartu Ülikooli raamatukogu võib tunda rõõmu sellest, et teoloogiaalane ja religioonilooline kogu on alates usuteaduskonna taasavamisest 1991. aastal kasvanud märkimisväärselt. Usuteadusliku kirjanduse referent Silja Härm rõhutab, et „usuteadusliku kogu areng viimasel paarikümnel aastal on toetunud raamatukogu ja usuteaduskonna koostööle“. Raamatukogu panustas näiteks mõne aasta eest humanitaarteaduste baaskirjanduse ostmisesse. Võõrkeelse teaduskirjanduse ostmiseks on lisavahendeid leidnud usuteaduskond, näiteks Volkswagen Stiftung’i või Deutsche Forschungsgemeinschaft’i abil. Samuti on teaduskond vahendanud annetusi, näiteks on eriti Vana Testamendi alane ja sellega seotud kogu täienenud Jan Alberto Soggini suurannetusega Itaaliast, Tryggve Mettingeri annetusega Rootsist, 2010. aastal Tartus toimunud Society of Biblical Literature aastakonverentsi raamatumessil osalenud kirjastuste, eriti Belgia Peeters Publishers’i annetustega. Silja Härm ütleb: „Tugevalt on kasvanud avakogu maht. Mõnest riiulist 1990ndate alguses on saanud terviklik usuteaduse saal, mida kasutavad ka teiste erialade üliõpilased.“

Soovitatud:

English