ISSN 2228-1975
Search

Sloveenia inimõiguste volinik kritiseerib ümberlõikamist

Sloveenia moslemid väljendasid solvumist inimõiguste voliniku seisukoha üle, mille kohaselt mittemeditsiinilistel põhjustel läbi viidud ümberlõikamine on eksimine laste õiguste vastu. Voliniku seisukohta kritiseeris ka Sloveenia juudi kogukond.

Voliniku büroo, mis oli nimetatud küsimuses tellinud eksperthinnangu, teatas hiljuti, et noorte poiste ümberlõikamine on lubamatu lapse keha muutmine, mistõttu see toiming sisaldavat kriminaalkuriteo elemente.

Sloveenia moslemite peamine usuline ühendus Islami Kogukond rõhutas, et voliniku seisukoht sisaldab religioosse diskrimineerimise elemente ning võib aidata kaasa ümberlõigatud laste häbimärgistamisele ja religioosse sallimatuse levikule ühiskonnas.

Ühtlasi teatas islami kogukond, et voliniku seisukoht võib ühiskonnas luua soodsad tingimused islamofoobia ja antisemitismi levikuks. Samuti võivat voliniku seisukoht kaasa tuua muid negatiivseid tagajärgi nagu illegaalsed ümberlõikamised, mis seavad noorte poiste tervise tõsisesse ohtu.

Volinikuga oldi küll ühel meelel selles, et heaks ei saa kiita fiktiivsete meditsiiniliste argumentide väljatoomist ümberlõikamise põhjendusena. Küll aga avaldas islami kogukond arvamust, et selle taga on „läbinisti inimlikud motiivid“, kuna enamikel juhtudest on tegu perekondadega, kel endal pole võimalik ümberlõikamise eest tasuda ning kellele arstid tulevad vastu, õigustades vastavat toimingut fiktiivsete meditsiiniliste põhjustega, mis võimaldavad tasuda operatsiooni eest haigekassa rahaga.

Ühtlasi avaldas Sloveenia islami kogukond imestust selle üle, miks ei suudeta ühiskonnas aktsepteerida võimalust, et ümberlõikamise operatsiooni kulud kaetaks ka meditsiiniliste näidustuste puudumisel Sloveenia Tervise- ja Puudekindlustuse Instituudi vahenditest. Üllatus on seda suurem, et sama institutsiooni vahenditest kaetakse ka vabatahtlike abortidega seotud kulud.

Islami kogukond on praeguseks juhtinud tähelepanu ka sellele, et ümberlõikamist ei peeta kusagil maailmas lastevastaseks vägivallaks. Pigem on terve rida ÜRO ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) läbi viidud uuringuid kinnitanud, et ümberlõikamine vähendab seksuaalsel teel levivatesse haigustesse haigestumise riski.

„See on põhjus, miks terve rida maid käsitleb ümberlõikamist ennetava tervishoiuabinõuna“, teatas islami kogukond.

Negatiivse reaktsiooni osaliseks sai voliniku seisukoht ka Sloveenia juudi kogukonna poolt. Juudi kogukonna seisukohavõtus avaldatakse arvamust, nagu eitaks uurimuse algatanud anonüümse initsiaatori kasutatud eetiline argumentatsioon ja Sloveenia Meditsiinilise Eetika Komisjon kaudselt judaismi moraalsust.

Nimetades „kriminaalkorras karistamise ideed“ absurdsuseks ja pretsedendiks tsiviliseeritud demokraatlike ühiskondade kontekstis, rõhutas juudi kogukond, et ümberlõikamine on olnud juudi religiooni ja traditsiooni oluliseks osaks Aabrahami aegadest alates, ning ähvardas antud juhtumi viia põhiseaduslikku kohtusse või Euroopa inimõiguste kohtusse.

Allikas: The Slovenia Times, 09.02.2012.

http://www.sloveniatimes.com/ombudsman-under-fire-from-muslims

Soovitatud:

English