ISSN 2228-1975
Search

Poola luterlikud ja reformeeritud kristlased süvendavad koostööd

Luterlaste Püha Vaimu kirik Varssavis (foto: M. Białek/ GNU FDL)

Poola luterlik kirik ja reformeeritud kirik soovivad teha tihedamat koostööd. Kolmapäeval, 22. veebruaril, 2012 sõlmiti kokkulepe, mille kohaselt saavad nende kirikute liikmed õiguse valida ja olla valitud teise kiriku koguduse nõukogusse. Poola reformeeritud kirikusse kuulub 3000 inimest, luterlasi on Poolas ca 80 000. Mõlemad kirikud kuuluvad Evangeelsete Kirikute Osadusse Euroopas.

Kokkulepe taustana nimetati vähemusolukorda. Sageli tuleb ette, et reformeeritud kristlased ei leia oma piirkonnas endale kogudust. „Kokkuleppe läbi tahame me näidata, et me oleme üks tervik, et me teenime koos Kristust,“ selgitas Poola luterliku Evangeelse Augsburgi Kiriku juhtiv piiskop Jerzy Samiec.

Allikas: Evangelische Pressestelle (epd).

 

EELK-d seob Poola luterliku kiriku ja reformeeritud kirikuga Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas. Piiskop Jerzy Samieci ametisseseadmisel aastal 2010 osales külalisena ka peapiiskop Andres Põder.

Soovitatud:

English