ISSN 2228-1975
Search

Marburgis räägiti demokraatiast

28. jaanuaril toimus Saksamaal Marburgis iga kahe aasta tagant samal ajal aset leidev üritus „Oikumeenilised kõnelused Marburgis“. Ettevõtmine on ajendatud 1529. a Marburgis aset leidnud teoloogilistest kõnelustest Lutheri, Zwingli ja teiste reformaatorite vahel ning ürituse eesmärk on edendada teineteisemõistmist erinevatesse konfessioonidesse kuuluvate kristlaste vahel. Seekord oli kõneluste teemaks „Kui palju demokraatiat vajab religioon? Kui palju religiooni vajab demokraatia?“ Marburgi ülikooli aulas toimunud üritusel kõnelesid Saksamaa Liidupäeva asepresident ja Saksa Katoliiklaste Kesknõukogu liige Wolfgang Thierse (Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei), kirikuloolane Christoph Markschies (endine Berliini Humboldti ülikooli rektor ja tuntud varase kristluse spetsialist), kardinal Karl Lehmann (endine Saksa Piiskoppide Konverentsi eesistuja), professor Margot Käßmann (endine Saksa Evengeelse Kiriku nõukogu eesistuja) ja Berliini teoloog Richard Schröder, kes on juhtinud Saksa Demokraatliku Vabariigi julgeoleku Stasi tegevust uurivat komisjoni.

Wolfgang Thierse kõneles religiooni ja demokraatia seostest. „Religioon vajab arenguvabadust. Diktatuuride kogemused minevikust ja tänapäevast kinnitavad seda üheselt,“ ütles Thierse. Teisest küljest on aga võimaldatud usuvabadus ka üleskutse religioossetele ühendustele toimida kaasa ühiskonna arendamisel. Usk ei ole üksnes eraasi, vaid nõuab ka avalikku tegutsemist.
Uuemad uurimused on jõudnud järeldusele, et demokraatia jaoks olulised voorused, nagu sallivus, valmidus osaleda ja rahvuseülene mõtlemine, on selgelt väljendatuna olemas kristlikus kodanikuideaalis, ütles Thierse. Evangeelium annab lisaks sellele tugeva põhjenduse õigluspoliitikale ja astub vastu inimese taandamisele pelgalt tööjõuks ja tarbijaks.

Sellele vaatamata on nii rooma-katoliku kui evangeelsel kirikul olnud kaua aega raskusi demokraatiaga, ütles professor Christoph Markschies. Saksa protestantlus „kohkus“ Markschiesi sõnul Prantsuse revolutsioonist ja 1848. a revolutsioonist ning nuttis taga keisririiki. „Sügav vastumeelsus“ revolutsiooni suhtes takistas positiivset suhtumist demokraatiasse. Alles 1985. a avaldas Saksa Evangeelne Kirik dokumendi, milles avaldatakse teoloogiliselt põhjendatud poolehoidu demokraatiale. Markschies nimetas seda „hilinenud demokraatiaks evangeelses kirikus“.

„Oikumeenilised kõnelused Marburgis“ leiavad aset alates 1987. aastast ning neid korraldavad ühiselt Marburgi linn, Marburgi ülikool ning evangeelne ja rooma-katoliku kirik.

Allikas: Evangelische Pressestelle Kurhessen-Waldeck.

Soovitatud:

English