ISSN 2228-1975
Search

Vaimulike konverents tulekul

24. ja 25. jaanuaril toimub Läänemaal, Roosta puhkekülas järjekordne EELK vaimulike konverents. Konverents toimub nagu igal aastal tavapäraselt, jaanuarikuus. Vaimulike konverentsidel on alati juhtteema, milleks sellel aastal on valitud midagi, millega kõik vaimulikud oma igapäevatöös kokku puutuvad – jutlus ja jutlustamine. Konverentsi raames on võimalik kuulata jutlustamist puudutavaid akadeemilisi ettekandeid erinevatelt eesti teoloogidelt ja vaimulikelt. Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja dr Urmas Petti kõneleb Martin Lutherist jutlustajana, Keila Mihkli koguduse õpetaja Marek Roots eestikeelse jutluseraamatu minevikust ja tänapäevast ning Tartu Ülikooli usuteaduskonna tegeliku usuteaduse lektor dr Kaido Soom arutleb selle üle, kuidas kõnetab jutlus tänapäeva inimest. Religioonisotsioloog mag Liina Kilemit kõneleb sellest, millised on tänapäeva eestimaalase ootused jutlusele. Assessor Ove Sander valgustab aga EELK hariduskontseptsiooni ja Usuteaduse Instituudi tulevikku. Loengute kõrval toimuvad töötoad ja rühmatööd, mis käsitlevad erinevaid jutlustamisega seotud teemasid ning valitakse ka aasta vaimulik.

EELK vaimulike konverents on varasema EELK õpetajate konverentsi järeltulija. Vastavalt kirikuseadustikule on vaimulike konverentsi liikmed kõik EELK vaimulikud. Vaimulike konverentsi võimkonda kuulub õpetuse aluste muutmise, liturgia käsiraamatu ja õpetusliku sisuga oikumeeniliste kokkule- pete heakskiitmine enne küsimuse otsustamist piiskoplikus nõukogus või kiri- kukogus, kahe kirikukogu liikme valimine enda kõrgema teoloogiaharidusega liikmete hulgast, muude teoloogiliste või kirikuelu küsimuste arutamine ning soovituste andmine kirikukogule, konsistooriumile, piiskoplikule nõukogule ja teistele kiriku organitele.

Soovitatud:

English