Uudised ja oikumeenia

Tšehhi Vabariik jätkuvalt Euroopa üks sekulariseerunumaid riike

Tšehhi Vabariigi Statistikaamet avaldas 2011. a märtsis Tšehhis läbi viidud rahvaloenduse esialgsed tulemused, mis pakuvad ühtlasi uut informatsiooni religiooni olukorra kohta riigis herunterladen.

Vastavalt avaldatud tulemustele on Tšehhi suuremates kristlikes kirikutes, kuhu juba varemgi kuulus vähem kui pool elanikkonnast, jätkunud liikmete arvu vähenemine iphone xr app herunterladen.

Ühtekokku 1,1 miljonit rooma-katoliiklast moodustavad täna veel üksnes ligikaudu 10% elanikkonna koguarvust.

Tšehhi Vabariigi suurimasse protestantlikusse kirikusse, milleks on Böömimaa Vendade kirik, kuulub vaid pool protsenti tšehhidest twitch vod.

Veidi teistsugune on olukord väiksemates, valdavalt protestantlikes kirikutes, mis ei ole küll viimase kahe aastakümne jooksul oluliselt kasvanud, kuid on siiski tänu uute koguduste rajamisele ja erinevate evangelisatsioonimeetmete kasutamisele enda osakaalu märgatavalt suurendanud gta san andreas download kostenlos ios. End evangelikaalse kirikuna käsitlev Vennastekirik (Církev bratrská) on viimase, 2001. a toimunud rahvaloendusega võrreldes 10% võrra kasvanud, ületades 10 000 liikme piiri download matlab tum.

Eeskätt migratsioonist tingitult on kasvanud ka õigeusklike kristlaste arv Tšehhi Vabariigis.

Rahvaloendused annavad ühtlasi tunnistust kirikute maine kohta ühiskonnas sonic games kostenlos downloaden. Pärast 1989. a toimunud poliitilist pööret, kui kirikute maine oli ühiskonnas kõrge, leidsid paljud kirikust kaugenenud või passiivsed kirikuliikmed tagasi tee kirikusse font din. Praeguseks üle 20 aasta kestnud vägikaikavedu sotsialismi ajal riigistatud kirikuvara tagastamise pärast on aga olulisel määral aidanud kaasa kiriku imago halvenemisele messenger voor android. Sel taustal on aga iseäranis huvitav, et üle 700 000 inimese väitsid rahvaloendusel, et on religioossed, kuid ei kuulu ühtegi organiseeritud kirikusse dropbox download all images.

Rahvaloenduse tulemusel saadud uute andmete väärtust vähendab küll veidi tõsiasi, et vaid veidi üle pooled loendatutest tegid üldse märke enda relig- ioossuse kohta tubemate alte version downloaden.

Lisaks üllatas Tšehhi Vabariigi Statistikaamet pressikonverentsil teatega, et kõige kiiremini kasvavaks kirikuks riigis on interneti kaudu leviv Jedi-rüütlite „religioon“. Selle liikmeks oli end märkinud ligikaudu 15 000 inimest, mis on suurem Jehoova tunnistajate arvust Tšehhimaal, ületades aga ka enamike protestantlike vähemuskirikute liikmete arvu.

Tšehhi Vabariigi elanikkonna suurus on 10,5 miljonit.

Allikas: Religion&Gesellschaft in Ost und West.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English