ISSN 2228-1975
Search

Tšehhi Vabariik jätkuvalt Euroopa üks sekulariseerunumaid riike

Tšehhi Vabariigi Statistikaamet avaldas 2011. a märtsis Tšehhis läbi viidud rahvaloenduse esialgsed tulemused, mis pakuvad ühtlasi uut informatsiooni religiooni olukorra kohta riigis.

Vastavalt avaldatud tulemustele on Tšehhi suuremates kristlikes kirikutes, kuhu juba varemgi kuulus vähem kui pool elanikkonnast, jätkunud liikmete arvu vähenemine.

Ühtekokku 1,1 miljonit rooma-katoliiklast moodustavad täna veel üksnes ligikaudu 10% elanikkonna koguarvust.

Tšehhi Vabariigi suurimasse protestantlikusse kirikusse, milleks on Böömimaa Vendade kirik, kuulub vaid pool protsenti tšehhidest.

Veidi teistsugune on olukord väiksemates, valdavalt protestantlikes kirikutes, mis ei ole küll viimase kahe aastakümne jooksul oluliselt kasvanud, kuid on siiski tänu uute koguduste rajamisele ja erinevate evangelisatsioonimeetmete kasutamisele enda osakaalu märgatavalt suurendanud. End evangelikaalse kirikuna käsitlev Vennastekirik (Církev bratrská) on viimase, 2001. a toimunud rahvaloendusega võrreldes 10% võrra kasvanud, ületades 10 000 liikme piiri.

Eeskätt migratsioonist tingitult on kasvanud ka õigeusklike kristlaste arv Tšehhi Vabariigis.

Rahvaloendused annavad ühtlasi tunnistust kirikute maine kohta ühiskonnas. Pärast 1989. a toimunud poliitilist pööret, kui kirikute maine oli ühiskonnas kõrge, leidsid paljud kirikust kaugenenud või passiivsed kirikuliikmed tagasi tee kirikusse. Praeguseks üle 20 aasta kestnud vägikaikavedu sotsialismi ajal riigistatud kirikuvara tagastamise pärast on aga olulisel määral aidanud kaasa kiriku imago halvenemisele. Sel taustal on aga iseäranis huvitav, et üle 700 000 inimese väitsid rahvaloendusel, et on religioossed, kuid ei kuulu ühtegi organiseeritud kirikusse.

Rahvaloenduse tulemusel saadud uute andmete väärtust vähendab küll veidi tõsiasi, et vaid veidi üle pooled loendatutest tegid üldse märke enda relig- ioossuse kohta.

Lisaks üllatas Tšehhi Vabariigi Statistikaamet pressikonverentsil teatega, et kõige kiiremini kasvavaks kirikuks riigis on interneti kaudu leviv Jedi-rüütlite „religioon“. Selle liikmeks oli end märkinud ligikaudu 15 000 inimest, mis on suurem Jehoova tunnistajate arvust Tšehhimaal, ületades aga ka enamike protestantlike vähemuskirikute liikmete arvu.

Tšehhi Vabariigi elanikkonna suurus on 10,5 miljonit.

Allikas: Religion&Gesellschaft in Ost und West.

Soovitatud:

English