ISSN 2228-1975
Search

Toimus EELK vaimulikkonna igaaastane suursündmus ja valiti aasta vaimulikud

24. ja 25. jaanuaril toimus Läänemaal Roosta puhkekülas traditsiooniline EELK vaimulike konverents. Selle institutsiooni alguseks tuleb lugeda aastat 1876, mil Tartu ülikooli usuteaduskonna õppejõud eesotsas prof Alexander von Oettingeniga kutsusid ellu nn jaanuari-konverentsi.

Konverents, mis toimus peaaegu 125 aastat Tartus (vahepeal oli küll katkestus „tänu“ nõukogude okupatsioonile), on juba aastaid leidnud aset erinevates Eestimaa paikades ning teinud oma vormis läbi mõnegi muutuse. Samas peamine, nii ühine teoloogiline töö kui kollegiaalne osadus vestluses ja palves, on jäänud läbi aegade samaks. Jätkuvalt on oluline ka meie luterliku kiriku õpetusliku-vaimse palge kujundamise roll.

2012. aasta vaimulike konverents oli pühendatud teemale, mille olulisust ei ole võimalik üle hinnata ei koguduseelu praktikas ega usuteaduslikus refleksioonis. On ju jutlustamine ja jutlus sõnasündmus, milles ja mille kaudu Jumal tuleb inimese juurde, tuleb talle ületamatult lähedale ning laseb inimesel avastada iseennast ja kogu maailma Jumala armulise kohalolu valguses.

Järgmises Kirik & Teoloogia numbris käsitletakse vaimulike konverentsil toimunut lähemalt.

Siin olgu lugejat teavitatud ühest konverentsi sündmusest. Alates 2008. aasta jaanuarist on konverentsi liikmed otsustanud tunnustada endi seast kaht kolleegi aasta vaimuliku tiitliga. See on omistatud Eenok Haamerile ja Ants Leedjärvele, Jüri Vallsalule ja Patrik Göranssonile, Mihkel Kukele ja Ove Sanderile, Aare Kimmelile ja Teet Hanschmidtile, Joel Luhametsale ja Jaan Tammsalule. Tänavuaastane vaimulike konverents on ajalooline, kuna esmakordselt omistasid EELK vaimulikud taolise erilise tunnustuse nn tugevama soo esindajale: aasta vaimulikuks valiti Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Annika Laats. Teine kolleegide kiituse osaks saanud aasta vaimulik on noorema põlve hea kaasvõitleja Hermann Kalmus.

Kirik & Teoloogia õnnitleb mõlemat ning soovib indu ja armu kõigile vaimulikele evangeeliumi kuulutamise kõrges ja ilusas ametis! Kristus ise on meie tasu!

Soovitatud:

English