ISSN 2228-1975
Search

Ilmunud on kogumik alliktekstidega uue religioossuse kohta Saksamaal

Maailmavaateliste Küsimuste Evangeelne Uurimiskeskus Saksamaal (Evangelische Zentralstelle für Weltanschau- ungsfragen ehk EZW) on avaldanud tekstikogumiku nr 215. See esitab kaasaegse religioosse kultuuri erinevate gruppide ja liikumiste iseloomulikke alliktekste Saksamaalt. Temaatiliselt juhindub köide 2005. a ilmunud ja vahepeal läbi müüdud raamatu Panorama der neuen Religiosität („Uue religioossuse ringvaade“) peatükkide jaotusest, sisaldades järgmisi valdkondi: kristlikud erikogudused, uus kristlik religioossus, idareligioossus Läänes, esoteeriline religioossus, psühholoogiliselt orienteeritud liikumised ja ilmalik religioossus. Dokumenteeritud alliktekstidele on lisatud kompaktsed sissejuhatused.

Raamatu eriline ülesanne seisneb tänapäeva religioosse kultuuri erinevate segmentide kontsentreeritud ülevaates. Ehkki internet on muutnud uuri- missituatsiooni ja juurdepääs esmasele infole arvukate tuntud ja vähem-tuntud usuliste liikumiste kohta on lihtne, on tihti raske iseloomulikke tekste üles leida. Alliktekstide täpne väljaanne tahab seda lünka täita ja seega pakkuda koolidele ja kõrgkoolidele õppematerjali.

Käsitletud liikumiste tekstide hulgast leiame enamuse ka Eestis alates 20. saj esimesest poolest (nt Jehoova tunnistajad), aga eriti alates 1990. aastatest kanda kinnitanud usuliste kogukondade jaoks olulisi tekste. Eriti peaks meie lugejale huvi pakkuma aga peatükid 3 ja 6, millistes on esitatud meil süstemaatiliselt seni suuresti veel uurimata nähtuste alliktekste. Nii leiavad esoteerilise religioossuse raames käsitlemist astroloogia, inglid, maagia, reinkarnatsioon, satanism ning sekulaarse religioossuse raames jalgpall, tervis, majandus, palverännud, popstaarid, tehnika, turism ja reklaam.

Uudis põhineb ekd tutvustusele, vt siit.

Soovitatud:

English