ISSN 2228-1975
Search

Heidelbergi teoloog Gerta Scharffenorth – 100

Teoloog ja politoloog Gerta Scharffenorth saab 8. jaanuaril saja-aastaseks. Ta valiti 1970. a esimese naisena Saksa Evangeelse Kiriku (EKD) nõukokku. Sel pühapäeval austatakse Scharffenorthi piduliku vastuvõtu ja jumala- teenistusega Heidelbergis.

Saksa Evangeelse Kiriku nõukogu eesistuja Nikolaus Schneider nimetas Gerta Scharffenorthi „ühiskonna eeskõndijaks“. Ta kirjutab oma õnnitluses, et „Scharffenorthi valimine esimese naisena Saksa Evangeelse Kiriku juhtor- ganisse on olnud oluline samm meie kiriku jaoks, mida ei tohi alahinnata“. Scharffenorth on Schneideri sõnul olnud erilisel viisil pühendunud, loo- minguline ja parimas mõttes „intrigeeriv“ teoloog.

Saksa Evangeelse Kiriku sinodi eesistuja Katrin Göring-Eckardt ütles, et Scharffenorth on loobunud piirdumisest puhtalt „naiste teemadega“. Pigem on ta pühendunud nn „meeste valdkondadele“, nagu seda on näiteks rahu- uuringud. Scharffenorth on siiski pioneer evangeelsete naiste teel kiriklikesse juhtorganitesse. Ta on valmistanud teed selleks, et tänapäeval saavad Saksa Evangeelse Kiriku juhtorganitesse kuuluda võrdsetel alustel nii mehed kui naised, kirjutab Göring-Eckardt.

Scharffenorth juhatas muu hulgas aastatel 1973–1984 Luterliku Maailmaliidu uurimisprojekti, mis käsitles naiste kaasvastutust kirikus ja ühiskonnas ja ta oli kolmkümmend aastat teaduslik kaastööline Evangeelse Uuringutekeskuse instituudis (FEST) Heidelbergis. Tema töö raskuspunktid olid rahu-uuringud, meditsiin ja eetika. Töös Bilanz der Ostdenkschrift („Ida märgukirja kokkuvõte“, 1968) uuris Scharffenorth Saksa Evangeelse Kiriku dokumentide vastukaja Poolas. 1973–1979 oli Scharffenorth Saksa Evangeelse Kiriku sinodi liige.

Gerda Scharffenorth sündis 1912. a Stuttgartis. Pärast Teist Maailmasõda õppis ta politoloogiat ja teoloogiat Heidelbergi ülikoolis ja kaitses seal 1962. a doktoritöö Römer 13 in der Geschichte des politischen Denkens („Rooma kirja 13. peatükk poliitilise mõtlemise ajaloos“). Juulis 1962. a ordineeriti ta pastoriks diakooniavaldkonna jaoks. Olles juba pensionil, võttis Scharffenorth 1986. a üle uurimisprojekti „Loodusteaduslik meditsiin ja krislik haigla“, mis kestis kuni 1994. a-ni.

Allikas: EKD Pressestelle.

Soovitatud:

English