ISSN 2228-1975
Search

Toomas Paul – 50 aastat õpetajaordinatsioonist

Teisipäeval, 20. detsembril, möödus 50 aastat õpetaja dr Toomas Pauli õpetajaordinats-ioonist. Sel puhul toimus kirikuvalitsuse ruumides pidulik koosviibimine, kuhu juubilari olid tulnud õnnitlema peapiiskop Andres Põder, piiskop Einar Soone ning paljud Toomas Pauli ametikaaslased. Piiskop Soone tuletas oma pidulikus avakõnes meelde, et aeg, mil Toomas Paul oma teenimist vaimulikuna alustas, on tuntud küll „kuldsete kuuekümnendate“ nime all, kuid Eesti kiriku jaoks oli see üks raskemaid aegu, mil ateistlik surve kirikule oli kõige tugevam. Vähe oli neid, kes tollal valisid vaimulikukutse, sest see otsus tähendas teadlikku loobumist paljudest võimalustest, mida ühiskond pakkus. Ja ometi valis Tooma Paul vaimulikutee, sest ta tundis, et ta peab seda tegema. Nüüd, viiskümmend aastat hiljem, tunnistab äsja Aadu Luukase missioonipreemia saanud juubilar ise, et ta on õnnelik, sest on elanud erinevatel aegadel ning saanud teha ka väliselt raskel ajal seda, mis on olnud talle oluline.

Toomas Paul on teeninud Ridala, Lihula, Martna, Valjala, Püha, Mustjala, Karja, Saaremaa Jaani, Tallinna Jaani ja Tallinna Saksa Lunastaja kogudusi, ning teenib veel nüüdki „korralise külalisõpetajana“ Tallinna Jaani koguduses. Ta on vaieldamatult tänapäeva Eesti suurim teoloog ja kõige viljakam kristlik literaat. Ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegium, mille liikmed on olnud Toomas Pauli otsesed õpilased, soovib juubilarile palju õnne ametijuubeli puhul ning jaksu ja väge järgnevateks aastateks.

Soovitatud:

English