ISSN 2228-1975
Search

Ilmus Eesti teoloogi doktoritöö eetikast


Novembri lõpul ilmus teaduskirjastuses Mohr Siebeck (asutatud 1801, Tübingen) Eesti süstemaatilise teoloogi ja eetiku Johann-Christian Põderi doktoritöö Evidenz des Ethischen. Die Fundamentalethik Knud E. Løgstrups (Eetilisuse evidentsus. Knud E. Løgstrupi fundamentaal-eetika, 362 lk). Raamat käsitleb eetika põhjendamise küsimusi ning teoloogilise ja filosoofilise eetika dialoogi Taani luterliku teoloogi ja filosoofi Knud E. Løgstrupi najal.

Raamatututvustus kirjastuse kodulehel ütleb:

„Taani teoloogi ja filosoofi Knud E. Løgstrupi (1905–1981) eetika kuulub 20. sajandi suurte eetiliste kontseptsioonide hulka. Tema universalistlik eetika põhjendus kuulub – sarnaselt H. Jonasele ja E. Lévinasele – Husserli ja Heideggeri poolt algatatud fenomenoloogia horisonti. Johann-Christian Põder avab Løgstrupi eetilise mõtlemise aluselemente ja näitab, kuidas Løgstrup lähtub inimese enese- ja maailmasuhet konstitutiivselt iseloomustavast eetilisuse evidentsusest. Tema jaoks kuulub eetilisus inimese kui homo moralis’e eetilis-ontoloogilise ülesehituse juurde. Teoloogilisest vaatepunktis on seejuures tegemist Jumala poolt põhjustatud inimese loomispärase määratluse imperatiivse ja indikatiivse kohaloluga. Løgstrupi eetika on muljetavaldav ja mõtteliselt provokatiivne kutse võtta eetilise kogemuse taandamatut võõrapärasust tõsiselt“ (mohr.de).

Raamat ilmus tänapäeva evangeelse teoloogia ühe tuntuima dogmaatiku ja religioonifilosoofi Ingolf U. Dalferthi poolt välja antud sarjas Religion in Philosophy and Theology (RPT), mille rahvusvahelisse kolleegiumi kuuluvad nii teoloogid kui filosoofid. Tegemist on taasiseseisvumise järel esimese doktoriväitekirjaga eetikast, mille on kaitsnud Eesti teoloog (Göttingeni ülikooli usuteaduskond, 2010).

Soovitatud:

English