kjtPopulaarteaduslik kultuuriajakiri Kirik & Teoloogia (edaspidi K&T) on kasvanud välja vajadusest täita tühimik ajalehe Eesti Kirik ning kord aastas ilmuva Usuteadusliku Ajakirja vahel.

K&T eesmärgiks on toetada ja elavdada teoloogilise mõttevahetuse toimumist ning aidata sellega kaasa teoloogilise otsustusvõime teravnemisele ja teoloogilise vastutustunde süvenemisele, seda nii Eesti luterlikus kirikus kui ka siinses kristlaskonnas ja avalikkuses laiemalt. K&T tahab anda oma panuse, et kirik oleks Eesti ühiskonnas teoloogilisem ning sellisena ehedamalt ja tõelisemalt kirik.

Teoloogia on alati seotud konkreetselt elatud usuga, mis kätkeb eripärast vaadet maailmale. Kristliku usu konkreetsuse juurde kuulub selle konkreetne kiriklik-usutunnistuslik kuju. K&T väljaandjad ja kaasautorid on peamiselt seotud luterliku kiriku ja traditsiooniga. Sisuliselt tähendab see, et K&T on evangeelse ehk evangeeliumile orienteeritud teoloogia ajakiri. See on teoloogia traditsioon, mille kõige tähtsamateks esindajateks Eestis olid 20. sajandil Elmar Salumaa (1908–1996) ja Uku Masing (1909–1985). Nagu nähtub juba ajakirja pealkirjast ja alapealkirjast, on K&T saanud impulsse mõlemalt. Samas, püüdes toetada Eesti kirikut ja teoloogiat tänasel päeval, ei ole avatus tulevikule vähem oluline kui side minevikuga.

Teoloogia ülesandeks on usu ja kiriku ning nende kujunemise mõistmine, praeguse kuju kriitiline hindamine ning vahekorra selgitamine erinevate elunähtustega. Kuivõrd kristlik usk ja elu saab alguse ja leiab aset alati konkreetses ühiskonnas, kuulub teoloogia ülesannete hulka ka ajastu, kultuuri ja oleviku tõlgendamine. Teoloogia aitab kaasa kristliku usu ja elu vastutustundlikule kujundamisele.

K&T peegeldab Eesti luterliku kiriku oikumeeniliselt avatud identiteeti, osalust ülemaailmses luterlike kirikute peres, liikmelisust Euroopa evangeelsete kirikute osaduses, Skandinaavia ja Balti luterlike ning Briti saarte anglikaani kirikute vahelises osaduses jne.

K&T ei ole ajakiri kitsalt usuteadlastest teoloogidele, vaid on suunatud oma vormi ja stiili poolest kõigile, kes soovivad saada osa teoloogilisest mõttevahetusest, arutleda selle üle, milline on ja peaks olema evangeeliumist lähtuv eluvaade ja -viis tänapäeva maailmas ning näha, kuidas paistab maailm teoloogi vaatepunktist.

K&T ilmub igal reedel, avaldades teoloogilisi peaartikleid ja lühemaid arvamuslugusid, jutlusi ja vaimulikke mõtisklusi, oikumeenilise maailma uudiseid ja kajastusi, raamatututvustusi ja -retsensioone.

K&T väljaandjaks koostöös paljude õppejõudude, kirikuõpetajate ja teiste teoloogidega on toimetuskolleegium koosseisus Katri Aaslav-Tepandi, Kreet Aun, Anne Burghardt, Karin Kallas, Kerstin Kask, Jaan Lahe, Kadri Lääs, Orenti Kampus, Ergo Naab, Urmas Nõmmik, Johann-Christian Põder, Thomas-Andreas Põder, Tauno Toompuu, Kristiina Vaiksalu (vt ka Ajakirja toimetuskolleegium ja kontaktid).

 

Annetused ajakirja väljaandmise jätkumise toetuseks: Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium, Swedbank, a/a EE272200221054798066.

 

Juhendi kaasautoritele leiab siit: K&T vormistamise juhend.

Veel ajakirja kohta: Liina Raudvassar, “Veebiajakiri teoloogilise mõtlemise elavdamiseks” (Eesti Kirik, 04.11.2015), “Miks ma seda teen? Kolmteist vastust Kirik & Teoloogia toimetajatelt” (K&T nr 200/ 9.10.2015),  “Sünnipäevanumber” (K&T nr 105/ 13.12.2013), “Kirik & Teoloogia toimetuskolleegium laienes” (K&T nr 105/ 13.12.2013),  “Kirik & Teoloogia tänab kaasautoreid” (K&T nr 105/ 13.12.2013), Toomas Jürgenstein,  “Veebiajakiri metsiku teoloogia sõpradele” (Sirp, 04.01.2013),  “Aasta koos Kirik & Teoloogiaga – ajakirja sünnipäev” (K&T nr 53/ 14.12.2012), Uus kultuuriajakiri Kirik & Teoloogia (Eesti Kirik, 21.12.2011).

Vestlus ajakirja toimetajatega 2. aastapäeva puhul Vikerraadio saates Kirikuelu 15.12.2013 (teemavahetus toimub 13.40). Uut ajakirja tutvustav intervjuu ajakirja kaasasutajatega Vikeraadio saates Kirikuelu 15.1.2012. Saadete autor ja toimetaja on Meelis Süld.

Print Friendly, PDF & Email
English