Tee

Issandale tee rajamine (314/ 15.12.2017)

Oleme jõudnud advendiaja kolmanda pühapäeva lävele. Advendiaeg on ootamise aeg, kuid see pole passiivse ootamise aeg. See on ettevalmistamise aeg. Advendiaja kirikulaulud kõnelevad sellest, kuidas Aukuninga tulekuks valmistuda: „Nüüd tehke kõrgeks väravad ja uksed laiaks sedamaid, sest kuningate Kuningas ja Päästja on ju tulemas!” Advendiaja kolmanda pühapäeva evangeeliumilugemine on võetud Johannese evangeeliumist ja see kõneleb […]

Meist

Populaarteadusliku kultuuriajakirja K&T eesmärgiks on toetada ja elavdada teoloogilise mõttevahetuse toimumist ning aidata sellega kaasa teoloogilise otsustusvõime teravnemisele ja teoloogilise vastutustunde süvenemisele, seda nii Eesti luterlikus kirikus kui ka siinses kristlaskonnas ja avalikkuses laiemalt. K&T tahab anda oma panuse, et kirik oleks Eesti ühiskonnas teoloogilisem ning sellisena ehedamalt ja tõelisemalt kirik. Uus number ilmub igal reedel. Annetused ajakirja väljaandmise toetuseks: Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium, Swedbank, a/a EE272200221054798066.
Loe pikemalt

Ajakirja toimetuskolleegium ja kontaktid
Ajakirja kaastööde vormistamise juhend

English