rist

Kristluse kese (nr 254/ 21.10.2016)

Küsitluse „Elust, usust ja usuelust 2015“ andmetel väärtustab Eesti inimene kuulumist kristlikku Euroopa kultuurisfääri. On ootus, et kristlik vähemus hoiaks traditsioonilisi usulisi kombeid, moraali, oleks olemas üldiseks hüvanguks. Samas ei tähenda küsitlusele vastanute puhul, et kristluse väärtustamine oleks seotud kristlaseks olemisega. Siin on mõtteainet kirikule, aga ka igale kristlasele. Kuivõrd kirik peab või ei pea […]

Meist

Populaarteadusliku kultuuriajakirja K&T eesmärgiks on toetada ja elavdada teoloogilise mõttevahetuse toimumist ning aidata sellega kaasa teoloogilise otsustusvõime teravnemisele ja teoloogilise vastutustunde süvenemisele, seda nii Eesti luterlikus kirikus kui ka siinses kristlaskonnas ja avalikkuses laiemalt. K&T tahab anda oma panuse, et kirik oleks Eesti ühiskonnas teoloogilisem ning sellisena ehedamalt ja tõelisemalt kirik. Uus number ilmub igal reedel. Annetused ajakirja väljaandmise toetuseks: Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium, Swedbank, a/a 221054798066.
Loe pikemalt

Ajakirja toimetuskolleegium ja kontaktid
Ajakirja kaastööde vormistamise juhend