Urmas Nõmmik

Urmas Nõmmik has written 40 posts for K&T

Sa ei ole kaugel Jumala riigist (Mk 12:28–34)

„Ja üks juurdeastunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt: „Milline on kõige esimene käsk?” Jeesus vastas: „Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand, ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma […]

Algava akadeemilise aasta kiituseks!

See aasta tuleb sügis teisiti, võib rõõmuga parafraseerida Henrik Visnapuu tuntud luulerida. Tartu Ülikooli usuteaduskonna pere on ühes humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ning kogu Tartu Ülikooli perega rõõmus, et sel aastal leidis nii palju uusi tudengeid tee usuteaduskonda. Võrreldes eelmise aastaga kahekordistus meie vastuvõtuarv ning võime üldse rääkida kõige edukamast vastuvõtust pärast aastat 2012. Religiooniuuringute […]

Seisatage teedel! (Jr 6:16)

„Seisatage teedel ja vaadake, küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga“ (Jr 6:16). Palju, palju on jälgi kruusateel. Neid on nii palju, et nendel ei saa enam vahetki teha. Just see annab kruusateedele nende iseloomuliku, väsinud ilme. Ühest feng shui’d käsitlevast raamatust lugesin, et teed panevad […]

Järgne mulle! (Jh 21:15-19)

„Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need?“ Peetrus ütles talle: „Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas.“ Jeesus ütles talle: „Sööda mu tallesid!“ Tema ütles talle veel teist korda: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind?“ Ta vastas talle: „Jah, […]

Omadega mäel (Js 33:20–22)

Vaata Siionit, meie pidupäevade linna! Su silmad näevad Jeruusalemma, rahulikku paika, liigutamatut telki, mille vaiu ei tõmmata iialgi välja ja mille nööridest ei kista ainsatki katki. Sest seal on Vägev: meiega on Issand nagu laiade jõgede ja vooluste kogumik, sellel ei kulge sõudelaev ja seda ei ületa võimsaimgi alus. Sest Issand on meie kohtumõistja, Issand […]

Väravast väljas teed puhastamas – usupuhastuspüha jutlus (Js 62:6–7, 10–12)

„Sinu müüride peale, Jeruusalemm, olen ma seadnud vahid; kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad hetkekski vaikida. Issanda meelde tuletajad, ärgu olgu teil puhkust ja ärge andke temale puhkust, enne kui ta on rajanud Jeruusalemma ja seadnud selle maa peale kiituseks! Minge, minge väravaist välja, valmistage rahvale teed, sillutage, sillutage maanteed, puhastage kividest, tõstke […]

Üteldes Piiblit: Christopher Bryan usukohasest interpreteerimisest

Meie laius- ja pikkuskraadi ristumispunktis ei ole võõras küsimus sellest, milline on piibliteaduse suhe kiriku igapäevase tööga. Ühelt poolt tegutsevad meie teoloogid päevast päeva nii kirikus kui akadeemias Piibli sõna tõlgendamise ja kuulutamisega. Teiselt poolt on esinenud ka eitust: teoloogia, piibliteadus, eksegeetika töötavat kiriku kuulutamisele ja tõelisele usule vastu; nende eesmärk olevat dekonstrueerida Jumala Sõna […]

Sumeri Bilgamesist Piibli Iisakini ehk konflikti lahendamisest Vana Iisraeli ja Lähis-Ida moodi, 2. osa

  Artikli esimene osa kirjeldas konflikti lahendamise jututüüpi Vanas Testamendis, valides lähtepunktiks Iisaki ja Abimeleki jutustuse kaks episoodi Genesise (1. Moosese raamatu) 26. peatükis. Nüüd tasub aga pilgud pöörata Piiblist väljapoole ja otsida konflikti lahendamise jututüüpi ka mujalt. Sest see aitab meil paremini mõista, miks selline jututüüp võis olla vanas maailmas populaarne ja kus täpsemalt. […]

Sumeri Bilgamesist Piibli Iisakini ehk konflikti lahendamisest Vana Iisraeli ja Lähis-Ida moodi, 1. osa

Rahu Lähis-Idas – ilmvõimatu! Nii ütleks vist tänapäeval iga normaalne, uudistega vähegi kursis olev inimene. Keegi ei usu, et selles piirkonnas võiks kunagi valitseda rahu või et seda üldse võiks loota. Ometi on Vanast Lähis-Idast säilinud hulgaliselt lugusid, millised mitte ainult ei sea endale eesmärgiks rahu ideaali kui väärtuse sugereerimist, vaid esindavad lausa vastavat jututüüpi. […]

Täiesti surnud (Js 53)

Kannatus Jeesus Kristus on ’ebed ’adonaj, Jumala Sulane – nii arvasid evangeeliumite kirjutajad. Neljas Jumala Sulasele pühendatud laul Vana Testamendi Jesaja raamatus (52:13–53:12) on üks neist, mis pakkus evangelistidele äratundmist: jajah, just nii pidigi kannatama Jeesus, just nii on pärimus temast meieni jõudnud. Just nii on tuntud prohvet Jesaja juba mitu põlvkonda varem kuulutanud ja […]

English