Uncategorized

Kokku 25 postitust

Ka kõik ilmalik on jumalik! (Jh1:3)

„Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi.”  Jh 1:3 Kristlus on raamatureligioon. Kõik see, millesse üks õige kristlane usub, on kirjas Piiblis. Piibel on elava Jumala sõna. Sõna sai lihaks Kristuses ja sõna on saanud lihaks ka meis, rohkem kui seitsmes miljardis inimeses üle maailma. Me sünnime, elame ja sureme […]

Tähenduse horisont (nr 225/ 1.4.2016)

  Kristus on üles tõusnud! Selle ülestõusmispühade tervitusega soovime Sulle, hea lugeja, õnnistatud ja tähenduslikku pühadenädala lõppu. Sõnum, et Jeesus elab ja on surnuist ülestõusnud, muudab vaatenurka kannatusnädala sündmustele. Läbikukkunud messiakandidaat astub meie ette uuesti kui Jumala Poeg, kes on „meie, inimeste pärast ja meie õndsuseks“ (Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistus) alanduse tee tõelise inimese, aga ka tõelise […]

Ilmumas on OÜ Saar Polli uuring „Elust, usust ja usuelust“ 2015

OÜ Saar Poll viis käesoleval aastal läbi uuringu „Elust, usust ja usuelust“ järjekordse etapi. Viieaastase intervalliga toimuv uuring on järjekorras juba viies – esimene samalaadne uuring korraldati 1995. aastal. Uuringu esmaseid tulemusi tutvustatakse 15. juunil, kell 11.00 Rahvusraamatukogu kuppelsaalis. Uuringu tulemused annavad mitmekülgset teavet Eestimaal elavate inimeste usukaemuse kohta ning seavad mitmes punktis kahtluse alla […]

Šveitsi Evangeelne Kirikute Liit rajas interdistsiplinaarse ja institutsioonide-ülese Teoloogia ja Eetika Instituudi

Šveitsi Evangeelne Kirikute Liit rajas 14. novembril 2014 interdistsiplinaarse ja institutsioonide-ülese Teoloogia ja Eetika Instituudi (TEI). Instituudi 17 liiget keskenduvad küsimusele, kuidas muuta nähtavaks protestantliku teoloogilise refleksiooni aspekte, mis on kaasaja ühiskondlike küsimuste seisukohast olulised. TEI eesistujaks ja presidendiks on Peter Schmid, kes on ühtlasi Šveitsi Evangeelse Kirikute Liidu Nõukogu asepresident. Koordinaatori rollis on Otto […]

Kirikute Maailmanõukogu ja Globethics.net avavad globaalse veebipõhise teoloogilise andmebaasi

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) ja Globethics.net avasid 23. septembril unikaalse ja ambitsioonika veebipõhise teoloogia andmebaasi. Selle eesmärgiks on suurendada võrdselt nii teoloogia kui seotud valdkondade uurimistulemuste kättesaadavust. Globaalne teoloogia ja oikumeenika-alane digitaalne raamatukogu (The Global Digital Library on Theology and Ecumenism – GlobeTheoLib) sisaldab sadu tuhandeid artikleid, dokumente ja teisi materjale, millele on veebi kaudu (www.globethics.net/gtl) […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English