Arvamused

Kokku 510 postitust

Piiskopiametist ja piiskopkondadest

Piiskopi teema on autori jaoks oluline eelkõige antiigi seisukohalt. Kui võtta 1. ja 2. saj. kristlikud tekstid, näeb piiskoppide teemas ilusat maailma. See ei ole ühe mõõduga mõõdetav, kuna piiskoppi tuleb sageli täiendada diakoniga, nende kahe vahel on oma seos. Ent on algkristlikke traditsioone, kus piiskop ei esine üldse või esineb tema roll võimaluse või […]

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik – kes me oleme?

Iga normaalselt arenev inimene läbib mingi aja tagant (arvatavasti 10-aastase välbaga või kauemaltki) identiteedi- ehk minakriisi. See väljendub küsimuses „Kes ma olen?“ ning vastuses, mida on kujundanud vanemaks saamine ning samuti püüd suhestuda ümbritseva muutunud keskkonnaga. Enesetunnetuslik järjepidevus pisipõnnina, teismelisena, n-ö edukas keskeas „tegijana“ ja raugastunud kasutu (?) ätina loob oma olemisest terviku, millest on […]

EELK põhikirja muudatuse vajadusest ehk il carnevale è finito

Artikli pealkiri on inspireeritud hiljutisest filmielamusest. Soovitan lugejailgi vaadata suurepärast linateost „The Two Popes“ („Kaks paavsti“), mis on Netflixist kergesti leitav. See toob vaataja ette paavst Franciscuse loo, kes ametisse asudes loobus uhkest kuldristist, punastest kingadest ning purpursest mantlist, lausudes „Karneval on lõppenud.“ Kirik vajab uut põhikirja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku põhikirja (EELK PK või […]

Mõtteid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise protsessi kohta

Alustuseks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Tallinnas 26.-27.11.2019 toimunud XXX kirikukogu 5. istungjärgul kukkus aplombiga läbi EELK põhikirja (EELK PK) ja kirikuseadustiku (EELK KS) muutmise ja täiendamise katse. Mõneti on see kurb, sest EELK on aastate jooksul oluliselt muutunud ja vajab seetõttu ka põhikirja ja kirikuseadustiku muutmist. Ehk muutmise ainus ajend ei ole peapiiskop Urmas […]

Inglid kaasa

Ilmselt meenuvad inglid advendi ja jõulude paiku sagedamini kui muidu. Vahel seetõttu, et neid kasutatakse hooajalistes dekoratsioonides, vahel aga seetõttu, et valmistutakse pühadeks, mõeldakse usust tavalisest rohkem või ka seetõttu, et talvehämarus soosib eksistentsiaalseid mõtisklusi. Minule meenutavad inglid aga üsna tihti ka Pillet, kes sageli oma kirja lõpetas sooviga „Inglid kaasa!“. 21. detsembril on Pille […]

Kas nii me jõuamegi lõpule?

Mu auväärne sõber jagas mulle linki „Norra valitsus eraldab islamistlikule rühmitusele 100 000 eurot, et muuta 100-aastase ajalooga kirik mošeeks”. 100-aastane kirik on ajaloo perspektiivis maja, mis ehitatud täna. Ja ta küsib, kas nii me jõuamegi lõpule? See meenutab meile väga kuulsat dialoogi. „Kas see on lõpp?” „See ei ole lõpp. Kõik kestab edasi. Ei […]

„Viljatusravi ja suremisabi eetika. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas suunised“. Saateks eestikeelsele väljaandele

EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjanduse sarjas ilmunud raamat on tasuta allalaaditav ja vabalt levitatav e-raamatuna (lisaks PDF-kujul). Selle leiab EELK kodulehelt rubriigi „Välissuhted ja oikumeenia“ alarubriigist „Raamatukogu“ ning Evangeelste Kirikute Osaduse Euroopas kodulehe rubriigist „Documents“. Trükitud raamatute arv on piiratud. Neid saab laenutada Tartu Ülikooli ja EELK Usuteaduse Instituudi raamatukogudest. Raamatu trükikojast võivad soovijad aga tellida […]

Kõne Eesti Piibli ilmumise 280. aastapäeva puhul

Õnnitlen teid piiblitõlke 280. aastapäeva puhul! Andku Jumal, et Tema sõna jõuaks üha suurema hulga inimesteni ja kannaks päästmiseks vilja! Täna tahaksin teile rääkida veel ühest tõlkest – Uue Testamendi tõlkest heebrea keelde. Me loomulikult teame, et Uus Testament on kirjutatud kreeka keeles, kuid mõne varase traditsiooni kohaselt oli üks kõige esimestest evangeeliumi ülestähendustest kirja […]

Kogudus kui komplekssüsteem

Juubeliaasta „Kaheksa sajandit Maarjamaad“ raames toimunud mõttevahetustel jäi kõlama koguduse roll inimese vaimses arengus. Kuigi juubeliaasta on juba ammugi seljataga, on see teema endiselt kõnekas. Käesolev kirjutis vaatleb koguduse olulisust lääneliku süsteemiteooria ning „Erinevuse ja sarnasuse kooskõla“1 vaatevinklitest. Erinevuse ja sarnasuse kooskõla Inglise kirjanik Sangharakshita on väitnud: „Vaimne kogukond ei ole grupp. See on indiviidide […]

ÜRO säästva arengu eesmärgid ja kiriku misjonitöö

Oktoobris toimunud misjonikonverentsi ja misjonipüha kontekstis arutasime ühe ametivennaga selle üle, milline peaks misjon tänases Euroopas välja nägema. Kui Jeesuse jumalariigi kuulutusega käis kaasas haigete tervendamine, tõrjutute tagasitoomine, põlatute väärikuse taastamine, siis meie oma töös oleme sageli väga sõnakesksed ja passiivsed praktilistes asjades. Viimase all ei pea me silmas mitte järjekordseid remonttöid kirikuhoone juures, vaid […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English