Arvamused

Kokku 581 postitust

Palveränd on sild

Palverännak on tänapäeval, 21. sajandil, mitmekihiline ja mitmetähenduslik mõiste, mis võib tähendada lähtuvalt kontekstist sügavalt religioosset teekonda palve ja ristikandmisega kindlasse pühapaika, grupi inimeste rännakut kirikust kirikusse, sadade kilomeetrite pikkust seljakotirännakut kultuuriliste vahepeatustega Pirita-Vastseliina palverännuteel või jaakobiteel siin Eestimaal või Hispaanias. Ennast mittekristlaseks pidavate inimeste seas tähendab palverännak praegu eelkõige viimast.  Kolmteist aastat tagasi märtsikuu viimasel päeval […]

Heebrea Piibli teaduse kohast tänapäeva religiooniuuringutes

Pealkirjas äratavad lugeja tähelepanu loodetavasti kaks pisut provotseerivat nüanssi. Esiteks on siin paralleelselt kasutatud Vana Testamendi kristlikku tähistust ja Heebrea Piibli neutraalsemat tähistust. See märgib üht muutust 20. sajandi lõpu- ja 21. sajandi alguskümnendite piibliteadustes. Teiseks äratab ehk tähelepanu sõna „religiooniuuringutes“, selle asemel et kasutada meie kiriku-, kultuuri- ja haridusruumis levinud sõna „teoloogias“ või neutraalsemat […]

Matrjoška. Essee usuelu ja kirikuelu seose mõtestamisest.

19. sajandi viimase kümnendi paiku valmistas Moskva mänguasjatöökoja puunikerdaja Vassili Zvjozdotškin puust kujukesed, mida üksteise sisse varjule sai asetada – ikka väiksem sisse ja üha suurem teda katma, ja neid kihte oli üsna mitu. Sellisel moel moodustasid need omamoodi suhte- või seosesüsteemi, mille abil võiks kirjeldada mitmeid muidki seoseid, kus väiksem alati suurema hõlma alla […]

Kuidas mõtestada kirikuelu ja usuelu seost?

Et arutada mistahes teema üle, peab esmalt mõttelise vestluspartneri ehk lugejaga kokku leppima mõistete definitsioonis. Muidugi on siinkohal jäme ots kirjutaja kui aktiivse poole käes ja lugejal tuleb paratamatult leppida, et käesolevas tekstis käsitlen usueluna üksnes kristlusega kokkupuutes olevate inimestega seonduvat. Kitsamalt ennast kristlastena määratlevate inimeste usutunnistuse avaldumist elus ning laiemalt mõjusid, mida see ühiskonnale […]

Sama osa silmakirjatsejatega

Armu ja rahu teile meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ja Jeesus ütles: „Aga kui see sulane oleks halb ja ütleks endamisi: ‘Mu isand viibib’, ning hakkaks peksma oma kaassulaseid, sööma ja jooma purjutajatega, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota, ja tunnil, mida ta ei tea, ning jagab talle hoope ja annab talle […]

Läksin kirikusse, ja jäingi käima. Intervjuu Jaan Lahega

Maikuu viimasel päeval saab poole sajandi vanuseks Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Jaan Lahe. Selleks et väärikat sünnipäeva tähistada ja Jaanile õnne soovida, arvasime heaks teha temaga intervjuu. Jaan on tuttav paljudele, vähemalt kõigile neile, kes on vähegi kursis teoloogia või religiooni uurimisega Eestis – seepärast on ehk kõigil neil huvitav lugeda, mida arvab Jaan […]

Adolf von Harnack ja kristluse põhisõnum

Mis on kristluse põhisõnum? Kuidas võiks võtta lühidalt kokku selle, mis on kristliku kuulutuse jaoks kõige olulisem? Sellele küsimusele on püüdnud vastata erinevad teoloogid. Üks neist on Tartus sündinud ja Saksamaal tuntuks saanud Adolf von Harnack, kelle sünnist möödus 7. mail 170. aastat. Tema elust annab hea ülevaate 2009. aastal ilmunud Harnacki raamatu „Kristluse olemus“ […]

Peetrus, kas sa armastad mind?

„Kuhu olete, piibelehed, teel?Kuhu olete, karikakrad, teel?Kuhu olete, võõrasemad, teel?            Me läheme õitsema! Kuhu olete, kirsipuud, kõik teel?Kuhu olete, paplid-pärnad, teel?Kuhu olete, sookailud, teel?            Me läheme õitsema! Kuhu olete, sinivetikad, teel?Kuhu olete, koolitüdrukud, teel?Kuhu olete, firmaloojad, teel?            Me läheme õitsema! Kuhu olete, kinnisvarahinnad, teel?Kuhu olete, tööleminejad, teel?Kuhu olete, armund paarid, teel?            Me läheme õitsema! Kuhu […]

Uskumine teeb inimese õnnelikuks ja tänulikuks, rõõmsaks

Viimasel poolaastal on mind tabanud lugemiskirg. Eks siin ole oma osa ka kogu meie üldisel pandeemiaolukorral. Lähedaste ja sõpradega kokkusaamised puuduvad, muidugi helistame ja vestlused pereliikmetega on tihenenud ja pikenenud. Aga ikka, hing on janus päris suhtlemiste, päris kohtumiste, ühiste tegemiste ja rääkimiste järele. Raamatud on tõepoolest suureks leevenduseks ja kosutuseks ses eraldusajas, meile antud […]

Kuidas näitlikustada ja selgitada õigeksmõistuõpetust ehk dialoogid hooldekodu argipäevas

„Miks küll Jumal mind niimoodi karistab? Ma ei ole ju midagi halba teinud …,“ on küllalt tavapärane küsimus või pigem ohkega tõdemus hooldekodus töötava hingehoidja kõrvus. „Miks sa arvad, et see Jumala karistus on?“ küsib ta reipalt vastu. „Aga miks ma muidu siin olen?“ saab ring jälle täis, et otsast alata. Ja nii algab järjekordne […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English