Arvamused

Kokku 537 postitust

Professor Tarmo Kulmar – vivat!

Tarmo Kulmar jaki seljas Indias, Sikkimis Professor Tarmo Kulmarile mõeldes tuleb meelde roomlaste vanasõna aquila non captat muscas – „kotkas ei püüa kärbseid“. Kotkas, kelle tiibades on piisavalt jõudu, et tõusta teistest kõrgemale, näeb ilma palju avaramalt ja õilsamalt, ta pilk ulatub kaugusesse, kuhu mõne teise silmapiir eales ei ulatuks. Kärbestega, selle ilma tühja-tähja ja tüütustega […]

Õppida, õppida, õppida, õppida, õppida

Iga õige ja püha algus peab algama püha Koraani 1. suuraga:  „Armulise, helde Jumala nimel! Kiitus Jumalale, maailmade Isandale, armulisele, heldele, viimse kohtupäeva kuningale. Sind me kummardame ja Sind me hüüame appi. Juhi meid mööda õiget teed,nende teed, kelle peal on Su soosing,  mitte nende, kelle peal on Su viha,ja mitte ekslejate.”   Lenin oli inimvärdjas. Stalin ja Hitler olid inimvärdjad. See on fakt. Need inimvärdjad on olnud meile kõige […]

Tule ja mõõga simulaakrum

Tänapäeval on liikvel käibefraas, et eestlased on kõige usukaugem rahvas maailmas. See on küll teataval määral tõsi, sest eestlaste eneseidentifitseerimine mõne religiooni jälgijana on tõesti väga madal, kuid eestlaste spirituaalsus on siiski pigem kõrge, kui arvestada seda, et siinmail naudivad populaarsust nii erinevad esoteerilised praktikad nagu pendeldamine, kivikesed ja muu selline, kui ka telesaated, nagu […]

Kodukülastused ja eaka toetamine koguduses

Matteuse evangeeliumis on kirjutatud, et tuleb armastada oma Issandat ja oma ligimest nagu iseennast (Mt 22:37–39). Palju arutatakse Issanda armastamise üle, aga selles artiklis peatun just ligimesearmastusel. Kuidas soovime vananeda ja millisena näeme oma elu viimaseid aastaid? Kas tahame olla üksinda kodus, kui lapsed on pesast läinud, füüsiliselt võimetuna minema kirikusse, mures oma mineviku, oleviku […]

Mis läheb seistes pahaks? Teater, kirjaoskus ja empaatia.

Me astusime inimtühja teatrikohvikusse. Oli talvine pühapäeva hilisõhtu, mil Rakvere linn just rahvarohkusega ei hiilga. Tellisime kaks jooki ja leti tagant kostus äraoleval häälel küsimus: „Kas teil kaduviku kaarti on?“ Lihtsalt, kuna sellega on soodsam. Istusime maha ja tunne oli just täpselt selline nagu asunuksime koos seppade ja haldjatega teispoolsuse piiripunktis. Aga pisut natuke ikkagi […]

Ain Kaalepit meenutades

Käisin Elva koguduse liikmel Ainil ja samuti tema abikaasal Astridil ikka ja jälle külas ja tahtsin kuulda midagi tema kirjandus- ja keeleteaduse mõtetest. Kord kommenteeris ta inimeste kujutamist raamatus „Pál tänava poisid“ nõnda, et kui eesti lugeja näeb slovaki kujutamist hoolimatu ja tahtetu mehena, ungarlasi aga tugevate, vaprate, õiglaste ja avara kujutluspildiga poistena, kellest ilmselt kasvavad mehed, […]

Reformatsioonist enesekolonisatsioonini

Kuidas on eestlastest saanud eestlased? Siinkohal ei saa mööda vaadata kahest kindlast aspektist, mis on meie identiteediloomele kaasa aidanud. Nendeks on kirik ning see, mida me peame eestlastele omaseks kultuuriks. Sealjuures pole mingit kahtlust, et eesti kirikulugu ja kultuurilugu saab vaadelda paralleelselt kulgevate organismidena. Seetõttu saab mõlemat jälgida ka postkoloniaalsest perspektiivist. Kui rääkida täpsemalt, siis […]

Ühe koguduse koroonalugu

Kas teeme kohvilaua ühekordsete nõudega?  Aga meie Loodut hoidva kiriku projekt?  Kas teeme üldse kohvilauda?   Kas saame armulauda jagada?  Kirik on kinni.. Teeme veebiteenistuse.  Aga kuidas?   Ülaltoodu kirjeldab ehedalt märtsi keskpaiga vestlusi, mille olemus ja teema  tund-tunnilt muutus. Oli palju meile,  Facebook Messengeri  vestlusi, telefonikõnesid.    Siis olime lukus uste taga. Esialgu tegemas täissõnateenistust, seejärel palvusi, pühad olid tulemas. Nagu kõik meie, tervitasime […]

Koroona-ajastu Landefeldis

Juba aastaid olime plaaninud veeta selle kevade Eestis. Kõik ettevalmistused tehtud, maja elamisvalmis, kontaktid loodud, kavad paigas. Kuna lastele tundus see aeg keeleõppimiseks liiga lühike, läksid kolm vanemat Eestisse juba enne, veebruari keskel. Kõige väiksem, 6-aastane Maret jäi meiega veel Landefeldi. Elasime kolmekesi oma pooltühjas pastoraadis Kuna kevad oli plaanitud veeta mujal, siis siinses koguduses […]

Randar Tasmuth 65

Hea meel on Sind, professor dr Randar Tasmuth, õnnitleda ja soovida Sulle Sinu 65. sünnipäeval Jumala rohkeid õnnistusi. Vanus 65 aastat on teetähiseks uuele elujärgule, mil võivad saada tehtud olulised otsused ja toimuda pöördelised muutused. Pöördelisi otsuseid on Sinu elus olnud varemgi. Kahtlemata üheks selliseks oli pedagoogi eriala valimine. 1978. aastal lõpetasid Sa Tallinna Pedagoogilise […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English