Arvamused

Kokku 501 postitust

ÜRO säästva arengu eesmärgid ja kiriku misjonitöö

Oktoobris toimunud misjonikonverentsi ja misjonipüha kontekstis arutasime ühe ametivennaga selle üle, milline peaks misjon tänases Euroopas välja nägema. Kui Jeesuse jumalariigi kuulutusega käis kaasas haigete tervendamine, tõrjutute tagasitoomine, põlatute väärikuse taastamine, siis meie oma töös oleme sageli väga sõnakesksed ja passiivsed praktilistes asjades. Viimase all ei pea me silmas mitte järjekordseid remonttöid kirikuhoone juures, vaid […]

Teekäija meel mul olgu. Laudatio Toomas Paulile 80. sünnipäevaks

Kallis Toomas, mu Õpetaja ja Meister! Sa oled armastanud kasutada oma jutlustes pilte ja metafoore ning oled ka öelnud, miks Sa seda teed: vaimsetest asjadest, asjadest, mis jäävad nähtava maailma piiride taha, saab kõige paremini rääkida metafooride ja piltide abil, sest need puudutavad meid vahetumalt kui abstraktne jutt ning jäävad ka paremini meelde. Mulle on […]

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi tervituskõne Akadeemilise Teoloogia Seltsi assotsieerumise puhul akadeemiaga

Lugupeetud akadeemilise teoloogia seltsi esimees Urmas Nõmmik, aseesimees Randar Tasmuth, head kolleegid: Hea teaduse jooned on universaalsed kõikides teadusvaldkondades. Need on oskus adekvaatselt interpreteerida määramatusi, mis meie ees seisavad, elegantsed põhjendused, ausalt rääkimine asjadest, mida me kuulda või isegi nimetada ei taha, ja julgus öelda „ei tea“. Sageli ei aita kõik see meid edasi või […]

Meil on lootust üheskoos. Milline elumudel aitab antropotseenis ellu jääda?

Antropotseen on 21. sajandil inimajaloo sügavaimas kriisis, kuna inimkond on juba mõnda aega rohkem tarbinud ja loodu(s)t saastanud kui planetaarne elusüsteem jõuab taastada.  Mida saame Eestimaal teha, et inimväärne elu võiks jätkuda?  21. septembril 2019 toimus taas Maailmakoristuspäev. Eestist alguse saanud loodushoiutalgute idee, st materiaalse prügi koristamine ja ümbertöötlusse suunamine, on saanud globaalse haarde ja […]

Aeg rääkida seksuaalelu ja -tervise küsimustest

Hea meel on, et seksuaalsuse ja religiooni teema tabab üht meie kaasaegse lääne ühiskonna tulipunkti. Seda ühiskonda on ajalooliselt kujundanud kristlik kultuur. Samas peame tõdema, et kirikud ja kogudused on pikka aega olnud segatud poliitilisse võimumängu, olnud võimu teostamisel abiks. See on nii mõnigi kord kiskunud tähelepanu evangeeliumilt ja inimeste aitamiselt eemale. Nüüd on ajad […]

Kristlik ökoloogia

1960ndate teisel poolel, mil ökoloogilised probleemid said läänemaailmale juba aina enam selgeks, tõid uurijad Lynn White ning Ian McHarg välja esmalt uskumatuna kõlava väite: kristlus ja sellega kaasnev maailmavaade on peamised süüdlased maakera ökoloogilises katastroofis. Kas mitte ei andnud I Moosese raamatus Jumal inimesele valitsejana käsu endale allutada maa, mida siis kristlased kui läänemaailma moraalne […]

Kas Jeesus mõtles seda, mida ta ütles?

Enamik kristlasi on rahul, kui nad ei pea kaklema või sõdima. Ent kaugeltki mitte kõik ei poolda vägivallatut vastupanu õigluse saavutamiseks. Samas avaliku konflikti puudumine ei osuta ilmtingimata rahule või vägivallatusele. Näiteks vägivaldsed ja ebaõiglased sotsiaalsed süsteemid ei muutu iseenesest, ilma et keegi peaks oma mugavustsoonist lahkuma. Teisalt on võimalik, et vägivallatust on mõistetud absoluutse […]

Kui kaugele mõistus ulatub?

September viib Eestis mõtted sageli koolile ja õppimisele. Need mõtted võivad olla seotud mälestustega kooli minekust, mõnest meeldejäävast seigast koolis, kuid ka kahetseva tagasivaatega, mida võinuks õppida hoolsamalt või millele enam keskenduda. Sügavamalt religiooniga tegelejatel on kooliga seotud teemade hulgas alati küsimuseks ka usu ja teadmiste vahekord. Käesoleval aastal koolile ja teadmistele mõeldes tõdesin järjekordselt, […]

Mõtteid haridusest ja kasvatusest

Mõtteid haridusest ja kasvatusest, väärtuste kujunemisest jagab EELK haridusassessor Marko Tiitus Ly Ehini ja Tiiu Kuurme poolt läbiviidud intervjuus. Mille eest olen tänulik ja millest saan tuge, kui mõtlen oma kasvamise ajale? Mõlema küsimuse puhul nihkub vastuse fookusesse kes, mitte niivõrd mis. Aeg ja olud, kus ma kasvasin – brežnevlikud loosungid, Mustamäe paneelelamu üheksas korrus […]

Ulatuslik ja laiapõhjaline siseriiklik lepitusdialoog: kiriku roll Zimbabwes

Ülevaade Riikide sotsiaalse, poliitilise ja majandusliku õitsengu potentsiaal on tihedalt seotud nende võimega tulla edukalt toime möödaniku vägivaldsete konfliktide põhjustatud valulike kogemustega. Riik võib määratleda oma tulevikku, lähtudes mineviku konfliktide võitjate võimust, või võttes aluseks mõistmisest ja laiapõhjalisest siseriiklikust dialoogist lähtuva suuremeelse ja armulise lähenemise. Viimane on tagatiseks jätkusuutlike ja heal järjel riikide tekkele, kus […]

Iganädalane uudiskiri

English