ISSN 2228-1975

Toomas Jürgenstein

veebruar 19, 2021

Arvamused

Esimese peatüki lugu!

Olen kahel viimasel aastal avaldanud õhukesed raamatud „Kes Sa oled taevas? Avatud uskliku aabits“ ja „Kus Sa oled taevas? Avatud uskliku apokriivad“. Kui esimeses nimetatud

Read More »
Arvamused

Kui kaugele mõistus ulatub?

September viib Eestis mõtted sageli koolile ja õppimisele. Need mõtted võivad olla seotud mälestustega kooli minekust, mõnest meeldejäävast seigast koolis, kuid ka kahetseva tagasivaatega, mida

Read More »
Arvamused

Religioon ja poliitika praktikas

24. aprillil võeti Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikukogul vastu avaldus, millega toetati Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamist nõnda, et abielu oleks mõistetav ühe mehe ja ühe

Read More »
Arvamused

Küsivad usuinimesed

Eesti usuline maastik on mitmekesine. Näiteks 9. augusti Eesti Ekspress annab artiklis „Pintsaklipslasest elustiiliinimeseks“ ülevaate neljast tavalisest inimesest – osaühingu juhatajast, keeletoimetajast, finantsjuhist ja ärimehest

Read More »
Arvamused

Usundiõpetuse olümpiaadist

Olen tähele pannud, et teoloogiat õppinud inimesed armastavad tihti piltlikke võrdlusi. Nii olen ka ise vahel võrrelnud usundiõpetust pooleli puslega, milles on juba moodustunud pildi

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English

English