ISSN 2228-1975
Search

Tõnu Lehtsaar

mai 25, 2018

Arvamused

Lahtilaskmisest

Mind on hakanud köitma üks sügavalt inimlik võime, millele ma ei oska paremat nime anda kui lahtilaskmine. See oskus esineb pigem harva, vaid üksikutel juhtudel

Read More »
Arvamused

Usuteaduskond astub uude aastasse

Usuteaduskonna iga uus õppeaasta toob kaasa uut ja veel tundmatut. See puudutab uusi üliõpilasi, õppetöö korraldust, teadustööd ja arendustegevust. Aga usuteaduskonnas on ka vana tuntud

Read More »
Arvamused

Usust ja toimetulekust

Üheks tänapäeva psühholoogia moesuunaks on toimetuleku (coping) uurimine. Toimetulekut on käsitletud ennekõike stressiga hakkama saamise kontekstis. Üldjuhul mõistetakse stressi all sisepinget, sisemist väsimust, ülekoormatuse tunnet.

Read More »
English