Toimetus

Toimetus has written 1208 posts for K&T

EELK Usuteaduse Instituut kutsub avalikule külalisloengule kristlikust teoloogiast kui teadusest

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema avalikul külalisloengul prof dr Sven Grosse (Basel) LUTERLIK TEOLOOGIA JA TEADUSTEOORIA 11. oktoober 13.15-15.15 Loeng toimub saksa keeles, küsimused ja diskussioon inglise keeles. Tõlgib prof dr Thomas-Andreas Põder. Mis on teoloogia kui teaduse – usuteaduse – ajendiks ja motiiviks? Orienteerudes piibellikule mõistele „tarkus“, selgitab loengu sissejuhatav esimene osa kristlikku vajadust […]

Haridus on alus (nr 404/ 6.9.2019)

Läbi aastatuhandete on inimkonna ajalugu kulgenud headuse ja kurjuse pingeväljas. Inimhing on aga just see võitlustander, kus on vastamisi kaks algjõudu, armastus ja vihkamine.  Nõnda on ka vastandjõud, mis kujundavad nii iga üksiku inimese elu kui ühiskondade toimimist, rumalus ja tarkus, harimatus ja haridus. Alati saab süüdistada väliseid olusid, riigikorda, rahvajuhte, kasvatussüsteemi, majandust jne, aga […]

Utsjoel tähistati uue põhjasaamikeelse piiblitõlke ilmumist

Utsjoel tähistati uue põhjasaami keelse piiblitõlke ilmumist ning see võeti ametlikult Soome Evangeelses Luterlikus kirikus kasutusele. Pidulikul jumalateenistusel teenisid Soome peapiiskop Tapio Luoma, Oulu piisop Jukka Keskitalo, saamitöö sekretär Erva Niittyvuopion ja saamide vaimulik Mari Valjakan. Jumalateenistuse alguses andsid tõlketöörühma esindajad uue tõlke pidulikult piiskoppidele ja saami koguduse esindajatele üle . Põhjasaami keel on saami keeltest […]

Kirikust, misjonist ja ühiskondlikust lepitusest uue õppeaasta alguses (nr 403/ 30.8.2019)

EELK Usuteaduse Instituudis toimus käesoleva aasta aprillis oluline konverents “Uus Testament: kirik ja misjon”. Nagu kirjutab eestvedaja, usuteaduskonna dekaan ja Uue Testamendi professor Randar Tasmuth, ei kogunetud „mitte üksnes kuulama spetsiifiliselt eksegeetilisi ettekandeid, vaid ka püüdma asetada neid teemasid misjoni, kiriku elu ja kasvamise … teenistusse“. Tänases numbris toome artiklina lugejateni Tasmuthi ettekande, milles ta […]

Kiriklik kampaania andestust kujutava emoji leidmiseks

Soome kirik koos partneritega rõhutavad andestuse tähtsust ja otsivad uusi võimalusi sõnumi edastamiseks. Ekraanitõmmis kampaania veebilehelt forgivemoji.com Soome Evangeelne Luterlik Kirik (SELK) algatas meediakampaania andestust sümboliseeriva emoji leidmiseks. Selle kampaania ajal on võimalik saata ideid emoji kujunduseks ja hääletada oma lemmik-emoji poolt. Võidu-emoji saadetakse Unicode’i konsortsiumile ettepanekuga arvata see standardemojide hulka hiljemalt käesoleva aasta lõpuks.   […]

Jumal kutsub inimesi (nr 402/ 23.8.2019)

„Lunastus pole inimese teha, on vaid inimese võtta. Võib ka võtmata jätta, kuid siis ei enam iial saa.“ Nii on öelnud meie suur teoloog Uku Masing. Paulus, Augustinus, Luther ja teisedki kristluse ajaloo suurmehed on öelnud seda sama, ainult teiste sõnadega. Nad kõik on tunnetanud sügavalt ja isiklikult, et inimesel, patusel, poolikul ja kaduval olendil […]

Maailma usundite rahu dialoogi 10. assamblee

Religioonid rahu heaks (Religions for Peace) koostöös sihtasutusega Maailma usundite ja kodanikuühiskonna rahu-dialoog (Foundation Peace Dialogue of the World Religions and Civil Society) kutsub 20. – 23. Augustil 2019. aastal kokku maailma usundite rahu 10. assamblee, mis on maailma kõige esinduslikum ja multireligioossem usukogukondade kogunemine. See toimub Saksamaa föderaalse välisministeeriumi ja Baieri riigi heldel toetusel. […]

Ilmusid Bultmanni valitud teosed

Mõne päeva eest ilmusid kirjastuses Ilmamaa, sarjas „Avatud Eesti Raamat“ (AER) Saksa teoloogi Rudolf Bultmanni valitud esseed. Kogumik, mis kannab pealkirja „Eksistents ja evangeelium“, sisaldab Bultmanni erinevatest aegadest pärinevaid tekste. Kogumiku on koostanud, tõlkinud ja kommenteerinud ning põhjaliku järelsõnaga varustanud ajakirja Kirik&Teoloogia toimetuskolleegiumi liige, teoloogiadoktor Jaan Lahe, kes on uurinud Bultmanni pärandit ligi kakskümmend aastat. […]

Usu tunnistamine suu ja südamega (nr 401/ 16.8.2019)

Foto: Kadri Lääs Käesolevas Kirik & Teoloogia numbris avaldame kolmanda ja viimase osa Arthur Võõbuse sümboolika-teemalistest loengutest. Tänane osa käsitleb Nikaia-Konstantinoopoli ja Athanasiuse usutunnistusi. Kui Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistust võib vaatamata läänekiriku poolt lisatud filioque’le pidada oikumeeniliseks usutunnistuseks, mis ühendab nii lääne- kui idakirikut, siis Athanasiuse usutunnistus on idakirikus üldiselt tundmatu.  Samuti avaldame tänases numbris õp dr Jaan Lahe kirjutatud […]

Luterlik Maailmaliit tähistab ülemaailmset humanitaarpäeva

Luterlik Maailmaliit (LML) tähistab 19. augustil 2019 koos teiste humanitaarabiorganisatsioonidega ülemaailmset humanitaarpäeva. LML-i Maailmateenistus osaleb Aafrika, Aasia, Kesk-Ameerika ja Lähis-Ida 25 eri riigis pikaajalistes arenguabiprogrammides ja kriisioperatsioonides. Sellesse tegevuse annavad oma panuse 7305 pühendunud ja kindlameelset kaastöötajat, keda LML soovib sellel tähtpäeval tunnustada. Sellel aastal on tähelepanu keskpunktis naised humanitaarabiorganisatsioonides. LML töötajatest moodustavad naised 40% […]

Reformatsioon 500
English