Toimetus

Toimetus has written 1224 posts for K&T

Teekäijad (nr 412/ 1.11.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Seekordse Kirik & Teoloogia numbri lood räägivad teel käimisest, teel olemisest. Teel käimine elu metafoorina on kõnekas – osutab see liikumisele, elu dünaamilisusele, õppimisele, otsimisele, leidmisele. Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi annab ülevaate mõistetest „elu“ ja „igavene elu“. Ta kirjutab: „Käesoleva artikli eesmärgiks on avada mõistete „elu“ ἡ ζωή […]

Kirikud tähistasid usupuhastuspühal õigeksmõistuõpetuse ühisavalduse aastapäeva

31. oktoobril ehk usupuhastuspühal kogunesid kirikud kogu maailmas, et pühitseda oma luterlikku pärandit. Paljud neist tähistavad õigeksmõistuõpetuse ühiasavalduse 20. aastapäeva (Joint Declaration on the Doctrine of Justification (JDDJ). Dokumendis, mille allkirjastasid 31. oktoobril 1999 Luterliku Maailmaliidu (LML) juhid ja Augsburgi roomakatoliku kirik, ületati lõhestatus peamises teoloogilises küsimuses õigeksmõistust ehk päästest ainuüksi Jumala armu kaudu, mis […]

Uuenemine (nr 411/ 25.10.2019)

Uuenemine ja puhastumine on omane ja vajalik kõigele, mis elab, olgu selleks siis loodus, inimene või hoopis kogudus. Kui uuenemist ei toimu, võtab maad hääbumine ja viimaks kadumine. Uuenemine ei tähenda enamasti olnu hülgamist ja millegi sootuks uue tekkimist, vaid pigem olemasoleva ümberkorrastamist, uute vaadete ja võimaluste leidmist ning kasutuselevõtmist. Järgmisel nädalal tähistame usupuhastuspüha – […]

EKOE nõukogu avaldus: Kirikuosadus lõhenemiste aegadel

„Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.” (1Kr 13:13) Olles kogunenud oma istungile, rõhutab Euroopa Evangeelsete Kirikute Osaduse juhtorgan, nõukogu, kui oluline on kirikute jaoks hoida kokku ajal, mil riikide vahel luuakse piire ja toimuvad eraldumised. Kolmkümmend aastat pärast Berliini müüri langemist ja kommunistlike režiimide lõppu Kesk- ja Ida-Euroopas, […]

Elu ja Piibli värvid (nr 410/ 18.10.2019)

Foto: Tõnu Tepandi Piibel on lääne tsivilisatsiooni ja kultuuri üks enim mõjutanud raamatuid.  Sajandeid on Piibel olnud mitte ainult kiriku vaid iga üksiku inimese elu juhis, väärtus- ja moraalikoodeks. Ning seda nii hingelistes-vaimsetes asjades kui ka intiimelu sfääris. Religioosse ja kultuurilise alustekstina mõjutab raamatute raamat ka tänapäeval miljardite inimeste elu ja seda isegi siis, kui Piiblisse […]

Akadeemiline Teoloogia Selts on nüüd Eesti Teaduste Akadeemia assotsieerunud liige

Käesoleva aasta 15. oktoobril allkirjastasid Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ja Akadeemilise Teoloogia Seltsi esimees Urmas Nõmmik assotsiatsioonilepingu. Lühike ja asjalik tseremoonia toimus teaduste akadeemia majas Tallinnas. Lepinguga tunnustab akadeemia seltsi põhikirjalisi eesmärke aitab nende elluviimisele kaasa, arendab seltsiga koostööd ning toetab ka rahaliselt. Selts tunnustab loomulikult akadeemia põhikirjalisi eesmärke ning informeerib akadeemiat regulaarselt […]

Elage hirmuta, armastage täna ja ärge unustage Jumalat (nr 409/ 11.10.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Täna, 11. oktoobril 2019 toimub Tartu Ülikooli peahoones konverents  „Seksuaalsus ja religioon – ühisosa otsides”. Et seksuaalsus ja religioon (kristlus?) on teineteisest eraldunud, on võimalik ja vajalik korraldada sääraseid dispuute. Usuteaduskonna juhataja dr Urmas Nõmmik teeb oma tänase arvamuslooga „Aeg rääkida seksuaalelu ja -tervise küsimustest” sellesse pisukese sissepõike. Ärge kartke!, armastage, see […]

Kirikute Maailmanõukogu mõistab hukka lepituspäeval toimunud sünagoogi rünnaku Saksamaal

Foto: Albin Hillert / Kirikute Maailmanõukogu Saksamaa linnas Halles leidis kolmapäeval aset relvastatud rünnak sünagoogi vastu, kui kümned jumalateenistusest osavõtjad pidasid jom kipúri ehk juutide paastu- ja lepituspäeva, mis järgneb roš ha-šanále ehk juutide uusaastapühale. Kirikute Maailmanõukogu (KMN) peasekretär õp dr Olav Fykse Tveit ütles, et „kallaletung näib olevat jultunud rassistliku antisemitismi väljendus, mis kahjuks […]

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“ Kursuse viib läbi EELK UI süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja õp prof dr Thomas-Andreas Põder. Koolitusele on oodatud vaimulikud jt koguduste kaastöölised, teoloogia ja seotud erialade üliõpilased, teised asjahuvilised. Ehkki kristlik jumalateenistus on sündmus, mis toimub kolmainu Jumala nimel, paistab kolmainuõpetus jääma teoloogilises mõtlemises sageli pigem […]

Maa ja selle annid (nr 408/ 4.10.2019)

Vana Testament räägib meile sellest, kuidas Jumal lõi põrmust inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Loomulikult on see müüt, kuid müüdid ei ole ekslikud väljamõeldised, vaid lood, mis ütlevad midagi sügavat inimese, tema olemuse ja tema suhte kohta Jumalaga. Nii ka see lugu. Inimene on pärit põrmust ja ta pannakse Eedeni aeda […]

Reformatsioon 500
English