ISSN 2228-1975

Margit Lail

February 5, 2021

Esiletõstetud lood

Tervenemise puudutus (Mt 8:1-4)

„Kui siis Jeesus tuli mäelt alla, järgnesid talle suured rahvahulgad. Ja vaata, tema juurde astus pidalitõbine, kummardas teda ja ütles: „Issand, kui sa tahad, siis

Read More »
Arvamused

Minu kirikust. Meie kirikust

2016. aastat alustatud EELK õigusreformi komisjoni poolt ettevalmistatud kiriku põhikirja ja kirikuseadustiku muudatusettepanekud ei leidnud novembrikuisel kirikukogu istungjärgul vajalikku 2/3 saadikute toetust. Kiriku seadusandluse muutuste

Read More »
Esiletõstetud lood

Jutlus emadepäevaks (1Kr 13:13)

„Ent nüüd jääb usk, lootus armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.“ (1Kr 13:13) Aastate eest leidsin kauplusest silmapaistva nagi. See oli kujundatud meeldivalt

Read More »
Esiletõstetud lood

Valik on sinu! (Mt 10:32-33)

„Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas. Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste

Read More »
English