Kaido Soom

Kaido Soom has written 1 posts for K&T

Praktiline usuteadus kiriku uuendajana

Praktiline teoloogia on teoloogia ainevaldkond, milles luuakse teaduslik teooriasüsteem kiriku praktilise tegevuse jaoks. Praktilise teoloogia valdkonda kuuluvad liturgia (õpetus jumalateenistuselust), homileetika (kirikliku kõne pidamise õpetus), katehheetika (õpetus kiriku kasvatustööst), diakoonia (õpetus kiriku hoolekandetööst), hingehoid, küberneetika (kiriku juhtimisõpetus), misjon ja oikumeenika (kirikutevahelised suhted). Kõigis praktilise teoloogia valdkondades on alati küsimus religioosse elupraktika ja teoloogilise teooria omavahelisest […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English