Helen Haas

Helen Haas has written 1 posts for K&T

„Teise“ mõistmise võimalikkusest ehk insider-outsider probleem

Sissejuhatus Insider-outsider probleemi püstitus rajaneb Wilhelm Dilthey teravale eristusele Geisteswissenschaften’i ja Naturwissenschaften’i vahel. Kuivõrd inimesel on Geist ehk teadvus, on ta vaba moraalne olend. Seega tuleb erinevalt füüsiliste objektide uurimisest  inimkäitumise ja uskumuste uurimisel arvestada sõnadesväljendamatu vaimu kavatsustega. Seetõttu ei saa inimese uurimisel lähtuda reduktiivsetest teooriatest ega üldistavatest seaduspärasustest (McCutcheon 2003, 338). Küsimused „teise“ mõistmise […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English