ISSN 2228-1975

Gustav Piir

December 18, 2020

Esiletõstetud lood

Neil karjastel väljal

Igal aastal loeme Luuka evangeeliumist järgnevat lõiku: „Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid

Read More »
Esiletõstetud lood

Õndsad ja õnnelikud on kes?

Maailmas on mitmeid toredaid linnu, kus nautida elu ja kõike, mida edevus ja meelelahutus suudab endasse kaasa haarata. Rio de Janeiro pole vist kellelegi meist

Read More »
English