Allan Kährik

Allan Kährik has written 8 posts for K&T

Ootamisest ja pilve sees tulijale silma vaatamisest (Lk 21:25–36)

„„Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega. Aga kui kõik see hakkab sündima, siis […]

Optimismi põhjenduseks

„Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna: „Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele. Ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud. Siis ta ütles viinamäe aednikule: „Vaata, juba kolm aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raiu see siis maha! Milleks ta raiskab maad?“ Aga aednik vastas: „Isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma […]

Edukas vaimulik ja kaheksa surmapattu

Kirikus on aegade algusest alates räägitud seitsmest surmapatust. Kuna üks ühele adekvaatne ladinakeelne tõlge (juhul, kui see võimalik peaks olema) võiks pigem jääda asjatundjate teha, siis püüan siinkohas lihtsalt tuua välja rea eestikeelseid vasteid, mis kokku võetuna ehk annavad edasi surmapatu olemuse ja patustaja meeleseisundi. Lisan ka põgusa kommentaari, mis kindlasti ei pretendeeri sügavale teaduslikkusele, […]

Peapiiskopi ametist ja selle ameti rollist

Jumal teab viiele, professor neljale, tudengid üle kolme ei saa. Siinkirjutaja tunneb end peapiiskopi ametist ja rollist kirjutades eelkõige algaja üliõpilasena. Seega võiks järgnevat vaadelda ka diletandi mõtisklusena peapiiskopi ameti ja rollide üle. Kuidas kirjutada peapiiskopi ametist. Võimalik oleks vaadelda peapiiskopi institutsiooni läbi aegade (protsessipõhiselt) või võrdlevalt ja süstemaatiliselt (fenomenipõhiselt), 14.3.2014 ilmunud Kirik & Teoloogias […]

Kollektiivist, kultuurist ja pisut Kristuse kuulutamisestki

Käesoleva aasta alguses on päris paljude Eesti inimeste mõtetesse tulnud number 2020. Toimuvad arutelud, kavade koostamised, kõik selleks, et pidada Eesti tulevikus paremaks tegemise plaani ning loomulikult sellekski, et võtta vastutust loodetavate eurotoetuste mõistliku kasutamise eest uue programmeerimisperioodi raames. Väljatöötatavaid dokumente ja arengukavasid vaadates saab tõdeda, et palju inimesi on näinud palju vaeva ja teinud […]

Miks nad ikkagi läksid temaga kaasa? (Mt 4:18–22)

Austatud ja armastatud lugejad. Oleme uue kirikuaasta lävel. Nii on see olnud aastasadu enne meid ja teame, et nii saab see üpris suure tõenäosusega olema aastasadu pärast meid. Varsti kuulutatakse taas altaritest ja kantslitest ja ambodelt Matteuse lugu sellest, kuidas Jeesus eesli seljas kuningana Jeruusalemma sõidab (Mt 21:1–9). Heitkem aga hetkeks pilk tänasele ja sellele […]

Poolik lugu

Kui keegi tähtis mees kord Jeesuselt küsis, et mida tema hea õpetaja arvates igavese elu pärimiseks tegema peaks, arvas Jeesus õigeks hoopis küsida, et miks mees teda heaks nimetab, kuna keegi muu pole ju hea kui vaid Jumal üksi. Muidugi võib sellest kõigest mõtelda nii, et Jeesus viitab siin oma jumalikkusele jne, aga mulle on […]

Millist haridust vajab EELK?

Kui ma selle teksti pealkirjas nimetatud küsimuse esitan, siis mida ma tegelikult küsin? Haridus on subjekti karakteristik. Kui EELK on subjekt, siis haridus iseloomustab teda niikuinii ja seega on haridus tal juba olemas. Siis peaksin pigem küsima, et millist hariduse muutumist vajab muutuv ehk pidevalt uuenev EELK. Võib, muidugi lihtsustades, joonistada võrdusmärgi hariduse ja koolituse […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English