Alar Laats

Alar Laats has written 23 posts for K&T

Ristiusk ongi humanism

Viimasel ajal on hakatud Eestis üha rohkem rääkima kristlusest. Eestlasi nähakse lahutamatu osana kristlikust maailmast, rõhutatakse vajadust kaitsta kristlust ning muretsetakse kristliku eetika pärast. Kui meenutada, et veel hiljuti tunti meil uhkust selle üle, et Eesti oli Euroopa kõige vähem kristlik maa, siis tuleb paratamatult tunnistada misjonitöö edukust. Keegi on Eesti ristiusustamisega kiiresti ja kuidagi […]

Vanad patriarhaadid: Jeruusalemma ja Siinai Mäe Ortodoksne Kirik

Jeruusalemma patriarhaat Jeruusalemma kirikut on nimetatud kõikide kristlike kirikute emaks. Toimusid ju seal Uues Testamendis jutustatud ning kiriku tekkeks kõige määravamad sündmused. Seetõttu on ka mõistetav, et see kirik on kuulunud pentarhia ehk vanade ja tähtsate patriarhaatide hulka. Ometi on Jeruusalemma patriarhaat viie vana patriarhaadi seas kõige noorem. Püha Linna praegune kirik pole sugugi 1. […]

Vanad patriarhaadid: Aleksandria ja Antiookia patriarhaatide lugu

Vanas kirikus oli terve kunagise Rooma riigi aladel viis patriarhi. Seetõttu räägitakse ka vana kiriku pentarhiast, s.t viievalitsusest. Ajalugu on küll veidi komplitseeritum: mitte alati esimese aastatuhande jooksul polnud neid patriarhe viis. Alguses oli neid vähem, pärast kiriku lõhenemist Halkedoni kirikukogu tõttu oli patriarhaate rohkem kui viis. Viis vana kirikukeskust olid Rooma, Aleksandria, Antiookia, Konstantinoopol […]

Konstantinoopoli patriarhaadi lugu

Konstantinoopoli patriarhaat pole sugugi kõige vanem kunagise pentarhia idapoolsete patriarhaatide seas. Jeruusalemm kui ristiusu jaoks oluliste sündmuste toimumiskoht on muidugi erilises, teistega võrreldamatus staatuses, kuigi ametlikult sai keskus patriarhaadiks kõige hiljem – aastal 451 –, kui teised kirikud teda viimaks patriarhaadina aktsepteerisid. Rooma impeeriumi kolme suurima linna patriarhaadid – Rooma, Aleksandria ja Antiookia – olid […]

Monofüsiidid, 3. osa (Armeenia, toomakristlased jt)

Armeenia Apostellik Ortodoksne Kirik[1] Vanade orientaalsete kirikute perre kuulub ka Armeenia rahvuskirik. Tolle kiriku ajalugu langeb suures osas kokku kogu armeenia rahva ja kultuuri looga rohkem kui 1700 aasta jooksul. Aastal 301 või kusagil selle paiku kuulutati kristlus Armeenia kuningriigi ametlikuks, riiklikuks usundiks. Sellega on Armeenia ilmselt esimene riik maailmas, mis ristiusu omaks tunnistas. Ametlikuks […]

Monofüsiidid, 2. osa (Põhja-Aafrika ja Süüria kirikud)

Etioopia Ortodoksne Tewahedo Kirik Etioopia Ortodoksne Tewahedo Kirik on Kopti kiriku tütarkirik, mis on oma suuruse poolest juba ammu ületanud emakiriku. Täiesti iseseisvaks sai ta aga alles hiljuti – umbes pool sajandit tagasi. See pikaajaline sõltuvus põhjapoolsest emakirikust seisnes aga suures osas vaid selles, et Aleksandria monofüsiitlik patriarh määras ja pühitses ametisse Etioopia kiriku pea, […]

Monofüsiidid, 1. osa (sissejuhatus ja koptid)

Sissejuhatus Monofüsiitideks on kombeks nimetada neid kristlasi, kes ei tunnistanud Halkedoni kirikukogu otsuseid, eelkõige seal vastu võetud kristoloogilist vormelit, ehk kes lausa seisid sellele vastu. Tõsi, ka nn nestoriaanid ei aktsepteerinud Halkedoni, aga nende vaimne ja kiriklik kese oli nihkumas Rooma keisririigist välja Pärsia impeeriumisse ning seetõttu nad ei osalenud eriti Halkedoni järgsetes kristoloogilistes tülides. […]

Orientaalsed kirikud, nestoriaanid, 3. osa

Pax Mongolica Tavaettekujutuse kohaselt kujutasid mongolite vallutusretked üht hullemat katastroofi maailma ajaloos. Nõnda räägivad nii ilukirjanduses kui ka ajalootundides nii Vene kui ka Euroopa autorid. See pole aga ainus võimalik suhtumine 13. sajandi mongolitesse. Orientaalsete kristlaste hinnang jubedaks ja metsikuis peetud mongoli sõdalastesse on olnud vastupidine: suurtele rahvahulkadele on just needsamad mongoli sõdalased toonud rahu […]

Orientaalsed kirikud, nestoriaanid, 2. osa

Nestoriaanid[1] Rooma impeeriumis, eriti selle idaosas toimunud suured kristoloogilised vaidlused ei puudutanud esialgu kiriku elu arenguid Pärsia kuningriigis. Siin olid omad probleemid, eriti see, kuidas tagakiusamised üle elada. Lõpuks aga jõudsid kristoloogilised küsimused siiagi. Tollel ajal tegutses Edessas mõjukas teoloogiline õppeasutus. Tegelikult oli linnas mitmeid kõrge akadeemilise tasemega koole. Peamisteks teoloogilisteks eeskujudeks olid siin Mopsuestia […]

Orientaalsed kirikud, nestoriaanid, 1. osa

Mõistel „orientaalsed ortodokssed kirikud“ võib olla kaks erinevat, kuigi lähedast tähendust. Orientaalseteks kirikuteks peetakse nn monofüsiitlikke, õigema nimega küll miafüsiitlikke kirikuid. Teise võimaluse kohaselt peetakse orientaalseteks kirikuteks nii monofüsiitlikke kui ka nestoriaanlikke kirikuid. Seega on teise tähenduse kohaselt orientaalsete ortodokssete kirikute perekond laiem, haarab endasse rohkem kirikuid. Esimese tähenduse puhul on määravaks teoloogilised tegurid – […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English